글자크게

글자작게

top

Przesłanie HUFS

Wydział Inżynierii

College of Engineering
Wydział Inżynierii Informacyjnej i Przemysłowej, w skład którego wchodzą kierunki: informatyka i inżynieria, inżynieria komunikacji, inżynieria elektroniczna, inżynieria informacji cyfrowej oraz Katedra Inżynierii Przemysłowej i Zarządzania, tworzy synergię między departamentami związanymi z technologią informatyczną, w tym elektroniką, inżynierią komputerową, informacją i komunikacją, inżynierią inżynierią automatów i systemów oraz oferuje wyspecjalizowane środowisko edukacyjne. Dzięki aktualnemu curriculum i zajęciom prowadzonym przez młodą i kompetentną kadrę naukowo-dydaktyczną z dużym doświadczeniem w nauczanej dziedzinie, studenci nabywają zarówno praktyczną, zaawansowaną technicznie wiedzę jak i umiejętności przystosowywania się w danej dziedzinie.Nieustanny rozwój specjalistów przyszłości
Wydział Inżynierii Informacyjnej i Przemysłowej wprowadził System Certyfikacji Inżynieryjnej, program obiektywnego oceniania jakości edukacji inżynieryjnej, a także koncentruje się na rozwijaniu międzynarodowych liderów w inżynierii. Kierunek informatyka i inżynieria, który wprowadził Certyfikację Inżynieryjną KEC 2005, kształci programistów, którzy potrafią wprowadzać innowacje oraz rozwijać samych siebie. Kierunek inżynieria informacji cyfrowej, który łączy w sobie wiedzę z wszystkich pól inżynierii, w tym podstawowych nauk przyrodniczych, również wprowadził Certyfikację Inżynieryjną i dokłada wszystkich starań, aby kształcić kadry dla przemysłu przyszłości. Szczególnie skupia się na rozwoju systemów wbudowanych, które przyciągają dużo uwagi społeczeństwa informacyjnego. Wprowadziwszy Certyfikację Edukacji Inżynieryjnej w 2006 roku, kierunek Inżynieria Elektroniczna stawia sobie na celu rozwój specjalistów inżynierii elektronicznej, którzy będą stać na czele zaawansowanego technologicznie rozwoju. Natomiast kierunek inżynieria komunikacji skupia się na kształceniu inżynierów mających międzynarodowe perspektywy. Poza tym Katedra Inżynierii Przemysłowej i Zarządzania wprowadziła curriculum mające na celu rozwój specjalistów i zarządzaniu przemysłowym i biznesowym, systemach przemysłowych oraz optymizacji procesów, którzy są potrzebni w zaawansowanym technologicznie przemyśle przyszłości.