글자크게

글자작게

top

Studia I stopnia (licencjackie)

Wydział Nauk Humanistycznych

College of Humanities
W skład Wydziału Nauk Humanistycznych HUFS wchodzą kierunki: filozofia, historia oraz językoznawstwo i kognitywistyka. Curriculum ma na celu wskazanie i promowanie wartości w studiach humanistycznych, które są podstawą innych dziedzin nauki. Wydział pokazuje sposoby badania humanistyki na świecie poprzez studiowanie mające na celu właściwe zrozumienie wartości ludzkich oraz naszej umiejętności wyrażania siebie.


Podstawy stałego rozwoju
Program nauczania na kierunku Filozofia obejmuje zajęcia z filozofii Wschodu i Zachodu. Studenci uczą się logicznego myślenia oraz umiejętności wyrażania się przekonująco i obiektywnie.

Mądrość przewidywania przyszłości poprzez przeszłość
Specjalność Historia ma na celu rozwój umiejętności potrzebnych do właściwego rozumienia dzisiejszego społeczeństwa oraz planowania przyszłości poprzez spojrzenie w przeszłość. Dzięki systematycznej współpracy i prowadzeniu wspólnych badań z widącymi historykami i profesorami historii z departamentów językowych HUFS, program studiów pozwala zbudować głębokie zrozumienie historii oraz całościową wiedzę historyczną.

Doskonała komunikacja ze światem
Kierunek Kognitywistyka oferuje studia z zakresu komunikacji z innymi poprzez systematyczną naukę o językach. Program skupia się na nauczaniu profesjonalnej wiedzy z różnych dziedzin językoznawstwa poprzez pokazanie różnorodnych zjawisk językowych i teorii zamiast zajmowania się tylko jednym, konkretnym językiem.