글자크게

글자작게

top

Studia I stopnia (licencjackie)

Wydział Nauk Przyrodniczych

College of Natural Sciences
Jako instytucja edukacyjna i badawcza w dziedzinie nauk przyrodniczych, podstawowych nauk dla rozwoju konkurencyjności kraju w dwudziestym pierwszym wieku, Wydział Nauk Przyrodniczych na HUFS składa się ze kierunków: Matematyka, Statystyka, Fizyka Elektroniczna, Nauki o Środowisku, Biologia i Biotechnologia, Chemia oraz Biologia Chemiczna. Opierając się na głębokim zrozumieniu natury i edukacji uniwersyteckiej wymaganej przez dzisiejsze społeczeństwo informacyjne, Wydział Nauk Przyrodniczych kształci utalentowanych specjalistów wytwarzających synergię między naturą a człowiekiem, jak również pomiędzy ludźmi, stwarzając wartości dla przyszłości.


Kształcenie utalentowanych kadr potrzebnych społeczeństwu
Wydział szkoli zasoby ludzkie potrzebne społeczeństwu zorientowanemu na wiedzę I informację, które posiadają otwarte umysły, umiejętności analityczne i szeroką znajomość tematu. Program zajęć ma rozwijać w studentach umiejętności adaptacyjne do nowoczesnych nauk stosowanych poprzez systematyczną i bliską współpracę między departamentami Wydziału Nauk Przyrodniczych. Ponadto Wydział wspiera swoich studentów w rozwoju ich umiejętności językowych, co jest silną stroną HUFS, aby mogli stać się zglobalizowanymi talentami. Część zajęć jest prowadzona w języku angielskim przez znanych w swojej dziedzinie profesorów zapraszanych z zagranicy.