글자크게

글자작게

top

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia Edukacyjne

Studia Edukacyjne (kursy magisterskie i doktoranckie) zostały otwarte w 1981 roku, aby kształcić specjalistów ds. edukacji, którzy mogą przyczynić się do rozwoju narodu i ludzkości. Studium oferuje programy magisterskie na 23 różnych kierunkach dla dokształcających się nauczycieli, jak również kształci nowych profesjonalistów w dziedzinie edukacji. Do marca 2007 tytuł magistra otrzymało 2.228 absolwentów. Pracując z najlepszą kadrą wśród wszystkich wydziałów oferujących edukacyjne studia magisterskie i doktoranckie w Korei, która składa się z koreańskich i zagranicznych profesorów, oraz oferując stabilną i staranną edukację, Studium stworzyło nowatorskie programy nauczania poprzez oddzielenie Kursu Awansu Nauczycielskiego, który przeznaczony jest dla pracujących w swoim zawodzie nauczycieli, i Kursu Kształcenia Nauczycieli, który przeznaczony jest dla przyszłych nauczycieli. Studium oferuje również kursy dotyczące bardziej specjalistycznej zaawansowanej wiedzy akademickiej.

 


Studia Edukacyjne TEL : 82-2-2173-2420
홈페이지 바로가기