글자크게

글자작게

top

Studia I stopnia (licencjackie)

Wydział Anglistyki

Wydział Anglistyki powstał z Departamentu Językoznawstwa Angielskiego, który dzieli swoją historię z HUFS i jest dzisiaj mekką edukacji języka angielskiego. W odpowiedzi na wymagania terazniejszości, która stawia w centrum znajomość języka angielskiego Wydział Anglistyki został przeorganizowany w 2005 roku w celu zwiększenia specjalizacji w dziedzinie języka angielskiego, literatury angielskiej i amerykańskiej oraz translatoryki angielskiej. Wydział przygotował porządne podstawy akademickie w celu kształcenia globalnych talentów specjalizujących się w powyższych dziedzinach.


Specjaliści w dziedzinie regionów anglojęzycznych
Znany ze swej długiej historii i tradycji jako ośrodek kształcenia języka angielskiego, Departament Językoznawstwa Angielskiego skupia się na zgłębianiu wiedzy o regionach anglojęzycznych bazując na teorii języka angielskiego oraz jego praktycznym użyciu, a także biegłości w posługiwaniu się jezykiem angielskim wymaganej w nauce akademickiej.

Szczegółowa, ale zintegrowana edukacja
Departament Literatury Angielskiej dostarcza studentom bogatą wiedzę z zakresu literatury angielskiej i amerykańskiej poprzez badanie literatury i pisarzy angielskich i amerykańskich oraz tła hitorycznego danej epoki. Celem Departamentu jest szeroko rozumiane nauczanie o społeczeństwach i historii literatury krajów anglojęzycznych.

Specjaliści Komunikacji Międzynarodowej
Departament Translatoryki Języka Angielskiego, kształcący specjalistów w dziedzinie tłumaczeń ustnych i pisemnych, prowadzi zajęcia z metod i technik tłumaczenia w zakresie języka angielskiego, który jest środkiem globalnej komunikacji, oraz zajęcia doskonalące praktyczną znajomość języka.

 

line