글자크게

글자작게

top

Studia I stopnia (licencjackie)

Wydział Języka Japońskiego

College of Japanese
Zajęcia z profesorami będącymi rodzimymi użytkownikami języka japońskiego oraz szczegółowe studia w zakresie języka japońskiego i literatury japońskiej mają na celu kształcenie kompetentnych zasobów ludzkich wyposażonych w doskonałe umiejętności językowe, dogłębne zrozumienie Japonii i specjalistyczą wiedzę bez konieczności studiowania w Japonii. Wydział nieustannie rozwija kursy kształcące absolwentów na potrzeby społeczeństwa przyszłości, takie, jak „Język japoński i informacja”, w celu wyszukiwania w Internecie i gromadzenia informacji związanych z Japonią; „Literatura japońska w filmie”, „Język japoński w filmie”, używając mediów wizualnych do kształcenia umiejętności praktycznych wymaganych w erze informacji cyfrowej; oraz program interdyscyplinarny Azja Północno-Wschodnia.