글자크게

글자작게

top

Osnovne akademske studije

Koledž za japanski jezik

College of Japanese
Predavanja profesora na jeziku koji je njima maternji, i detaljno obrađivanje oblasti poput japanske lingvistike i književnosti, nužni s su kako bi se odškolovali studenti i specijalizovani kadar opremljen izvrsnim poznavanjem jezika i dubokim razumevanjem japanske kulture i društva, a da se ne odlazi u Japan na studije. Raznoliki kursevi koji stvaraju diplomce kakve buduće društvo zahteva neprestano se razvijaju, poput kursa „Japanski jezik i informacije“, kako bi se na internetu prikupljalo sve što je vezano za Japan; zatim kurseva „Japanska književnost na filmu“ i „Japanski jezik na filmu“ koji koriste vizuelni medij da bi unapredili praktične mogućnosti koje traži digitalna informativna era; kao i severnoazijski interdisciplinarni programi.