글자크게

글자작게

top

Studia I stopnia (licencjackie)

Wydział Nauk Społecznych

College of Social Sciences
Wydział Nauk Społecznych, w skład którego wchodzą Departament Politologii i Dyplomacji, Departament Administracji Publicznej oraz Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Masowej, ma na celu rozwój kreatywnych specjalistów i liderów społeczeństwa przyszłości w oparciu o bliskie relacje między poszczególnymi departamentami. Podtrzymując swoją wiarę w kształcenie nowatorskiej i twórczej siły roboczej potrzebnej zglobalizowanemu, zorientowanemu na informacje i nowoczesnemu społeczeństwu, Kolegium nauk społecznych wspiera swoich studentów, aby mogli rozwinąć praktyczne umysły, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju ludzkości jak również lokalnych społeczności.

Zaawansowana Edukacja Zawodowa
Departament Politologii i Dyplomacji, centrum rozwoju zasobów ludzkich w dziedzinie nauk politycznych i dyplomacji, prowadzi badania i dydaktykę w zakresie regionalnej i międzynarodowej polityki w koreańskiej edukacji uniwersyteckiej. To stwarza unikalną konkurencyjność poprzez synergię intensywnej edukacji w zakresie głównego kierunku studiów, nauki języka obcego zmaksymalizowanej przez specjalne środowisko HUFS i programu podwójnej specjalizacji.
Departament Administracji Publicznej, lider w edukacji urzędników publicznych, zaszczepia w swoich studentach podejście, które ceni wspólne cele organizacji, profesorów umożliwiających współpracę z administracją i instytucjami publicznymi, umiejętności koordynowania i integrowania, umiejętności przywódcze wszechstronnego menedżera i umiejętności radzenia sobie ze zmianami. Powyższe cele odróżniają naszych studentów od studentów innych uniwersytetów.
Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Masowej kształci profesjonalistów w zakresie dziennikarstwa i mass mediów wyróżniających się swoją wiedzą i rozeznaniem. Kierunek składa się ze specjalności: (1) dziennikarstwo i studia medialne, gdzie szkoli dziennikarzy oraz ekspertów ds. komunikacji i nowych mediów, potrafiących zaadaptować się do zmieniającego się środowiska społecznego i medialnego; (2) reklama i public relations, gdzie kształci się specjalistów od reklamy, których mocną stroną są kreatywność i umiejętności analityczne oraz umiejętności produkcji reklamy i planowania; (3) telewizja i film, gdzie kształci się ekspertów od nowych mediów cyfrowych biegłych w planowaniu, produkcji i analizie nowych i zróżnicowanych programów.