글자크게

글자작게

top

Osnovne akademske studije

Koledž za društvene nauke

College of Social Sciences
Koledž za društvene nauke, koji čine Odsek za političke nauke i diplomatiju, Odsek za javnu administraciju i Odeljenje novinarstva i masmedija, nastoji da razvija kreativne stručnjake i lidere za buduće društvo tesnom saradnjom između odseka. Zastupajući svoja bazična uverenja o nužnosti obrazovanja inovativne i kreativne radne snage kakvu zahteva globalno, informatički orijentisano, visokotehnološko društvo, Koledž za društvene nauke podstiče svoje studente da razvijaju praktičan duh kako bi doprineli održivom razvoju čovečanstva i svoje lokalne zajednice.

Napredno profesionalno obrazovanje
Odsek za političke nauke i diplomatiju je centar za razvoj ljudskih resursa na polju političkih nauka i diplomatije, i u korejskom univerzitetskom obrazovnom sistemu vodi istraživanja i obrazuje kadar na polju regionalne i međunarodne politike. Sinergijom intenziviranog obrazovanja iz glavne oblasti, maksimiziranog učenja stranog jezika u naročitom okruženju HUFS‒a i dvostrukog glavnog programa, ovaj odsek kod svojih polaznika kreira jedinstvenu kompetitivnost. Odsek za javnu administraciju, lider u obrazovanju službenika javne administracije, zastupa stav da se vrednuju standardni ciljevi organizacije, intelektualne sposobnosti koje omogućavaju kooperativnost s administrativnim i javnim institucijama, sposobnost koordinisanja i integracije, liderske veštine kompletnog menadžera i sposobnost upravljanja promenom. Zahvaljujući ostvarivanju ovako proklamovanih ciljeva studenti HUFS-a se izdvajaju od onih sa drugih univerziteta. Odeljenje novinarstva i masmedija stvara profesionalce u oblasti novinarstva i masmedija izvrsnog znanja i uvida. Ono se sastoji se od Odseka novinarstva i Odseka medijskih studija, koji obučavaju novinare i stručnjake za komunikaciju i nove medije da se prilagode društvu i medijskom okruženju koje se stalno menjaju; Odsek advertajzinga i odnosa s javnošću školuje stručnjake za advertajzing koji su kreativni i analitički i poseduju produkcijske i planerske veštine; Odsek televizije i filma obrazuje stručnjake za nove digitalne medije upućene u različite sadržaje, njihovo planiranje, produkciju i analizu.