글자크게

글자작게

top

Studia I stopnia (licencjackie)

Wydział Prawa

College of Law
Ekspansja globalnej wymiany gospodarczej zwiększa zapotrzebowanie na profesjonalistów specjalizujących się w ekonomii międzynarodowej. Curriculum Wydziału Biznesu i Ekonomii skupia się na rozwijaniu umiejętności językowych oraz kreatywności w biznesie i ekonomii międzynarodowej.

Systematyczny System Edukacji
Oprócz kształcenia specjalistów w dziedzinie prawa, nauki prawne mają znaczenie jako społeczny fundament pomagający odpowiedzieć na przemiany społeczne i osiągnąć ciągły rozwój. Jest to dziedzina nauki istotna dla rozwoju społeczeństwa. Wydział Prawa HUFS ma systematyczny program nauczania, od podstawowych obszarów prawa po indywidualne i szczegółowe obszary prawa, w tym prawo pracy, prawo w firmach i prawo organizacji międzynarodowych. Studenci Wydziału Prawa będą studiować od ogólnych do szczegółowych przepisów systemu prawnego, który przyjął niemiecki wzór prawa kontynentalnego. Na pierwszy roku, studenci wybierają ogólne kursy prawa, przeważnie prawo konstytucyjne, prawo cywilne i przepisy ogólne prawa karnego. Poczynając od drugiego roku, studenci studiują konkretne obszary prawa, w tym prawo związane z bezpieczeństwem, prawo własności i szczegóły prawa karnego. Na trzecim roku studiów studenci mogą wybierać kursy w zależności od ich uzdolnień i zainteresowań, takie jak prawo pracy, prawo przedsiębiorstw i prawo organizacji międzynarodowych, aby budować swoją wiedzę specjalistyczną w wybranej dziedzinie prawa.