글자크게

글자작게

top

Studia I stopnia (licencjackie)

Wydział Biznesu i Ekonomii

College of Business and Economics

Wydział Biznesu i Ekonomii składa się z Departamentu Ekonomii Międzynarodowej i Prawa, który powstał z Departamentu Handlu Międzynarodowego i jako niezależna instytucja akademicka kształcąca specjalistów od międzynarodowych stosunków gospodarczych i prawa; oraz Katedry Ekonomii, która jest wiodącą instytucją dydaktyczną i badawczą w dziedzinie ekonomii w Korei.
Zapewniając kursy obejmujące międzynarodowe studia regionalne na podstawie międzynarodowych stosunków gospodarczych i prawa, wydział ten kształci kompetentne zasoby ludzkie, które mogą przedstawiać twórcze alternatywy dla międzynarodowych kwestii gospodarczych i prawnych, jednocześnie dotrzymując kroku dwudziestymu pierwszemu wiekowi.

Zgłębianie unikalnej dziedziny studiów
Opierając się na założeniach swojego poprzednika, czyli Departamentu Handlu, Wydział Ekonomii Międzynarodowej i Prawa kształci specjalistów w handlu międzynarodowym, na których jest wysokie zapotrzebowanie w dzisiejszej społeczności międzynarodowej, oraz kształtuje unikalną dziedzinę nauki odnoszącą się do rynku międzynarodowego.

Dobra reputacja w dziedzinie ekonomii

Departament Ekonomii, wysoko ceniony w Korei program studiów w dziedzinie ekonomii, prowadzi dydaktykę i badania w zakresie ekonomii w oparciu o swoje różne osiągnięcia naukowe. Wykształcił także dużą liczbę utalentowanej kadry aktywnej w każdej części społeczeństwa.

Dynamiczna wspólnota wiedzy

Departament Administracji Biznesu jest dynamiczną wspólnotą wiedzy, którą wiąże pasja i która, ze swoim wybitnym dorobkiem naukowym i entuzjastycznymi studentami, stoi na czele społeczności administracji w biznesie w Korei. Przez promowanie analitycznego myślenia o zjawiskach biznesowych i zintegrowanych umiejętności podejmowania decyzji, departament kształci globalną kadrę kierowniczą, która będzie podtrzymywać rozwój Korei.