글자크게

글자작게

top

Studia I stopnia (licencjackie)

Wydział Administracji Biznesu

College of Business Administration

Wydział, znany ze swoich wyjątkowych osiągnięć akademickich w krajowych kręgach akademickich administracji biznesu, cechuje wyjątkowa pasja dla nauczania administracji biznesu i jest dumą HUFS. Studenci tego wydziału są uważani za najbardziej aktywnych na HUFS, czy to w czasie zajęć, czy to w działalności kół akademickich i samorządu, czy to pracując jako wolontariusze. Wydział jest wspólnotą intelektualną, w której zarówno profesorowie jak i studenci wciąż otwierają nowe rozdziały swojego życia, działając z samodyscypliną i silnym zapałem, aby osiągać dobre wyniki.