글자크게

글자작게

top

Studia I stopnia (licencjackie)

Wydział Edukacji

College of Education
Wydział Edukacji, w którego skład wchodzą Departament Dydaktyki Języka Angielskiego, o czterdziestoletniej historii istnienia, Departament Dydaktyki Języka Francuskiego, Departament Dydaktyki Języka Niemieckiego i Departament Dydaktyki Języka Koreańskiego skupia się na kształceniu dydaktyków posiadających odpowiednią wiedzę, doświadczenie, osobowość i predyspozycje wymagane od nauczycieli gimnazjów i szkół średnich. Ponadto wydział nie szczędzi wysiłków, aby kształcić regionalnych ekspertów, na których jest zapotrzebowanie w erze globalizacji.Jeszcze jedna scieżka komunikacji ze światem

Wydział Edukacji, mający świetny program nauczania, kształci przyszłych nauczycieli gimnazjów i szkół średnich w dziedzinie języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz koreańskiego. Departament Dydaktyki Języka Koreańskiego może poszczycić się specjalnością nauczanie języka koreańskiego jako obcego, dzięki której kształcą się przyszli nauczyciele języka koreańskiego dla cudzoziemców. W związku z coraz częstszym i szerszym uczestnictwem Korei Południowej na arenie międzynarodowej, rośnie zapotrzebowanie na profesjonalnych nauczycieli języka koreańskiego, którzy są także w stanie polepszyć zrozumienie Korei na świecie. Chociaż ta specjalność działa w Departamencie Dydaktyki Języka Koreańskiego, dzięki systemowi „dwie specjalności” studenci mogą uzyskać certyfikat nauczyciela języka koreańskiego studiując ten kierunek jako drugi.

Ogólnokrajowy konkurs dla nauczycieli anglistów
Chcąc wyłonić wybitnych anglistów, Departament Dydaktyki Języka Angielskiego corocznie przeprowadza ogólnokrajowy konkurs dla nauczycieli anglistów. Jest to doskonała okazja dla praktykujących nauczycieli, by porównać swoje umiejętności pedagogiczne z innymi, podczas gdy studenci mogą doświadczać różnych metod nauczania poprzez wzięcie udziału w zajęciach.