글자크게

글자작게

top

Studia I stopnia (licencjackie)

Katedra Studiów Międzynarodowych

Division of International Studies
Nowy talent w erze globalizacji
Wydział Studiów Międzynarodowych powstał, by kształcić ekspertów międzynarodowych, którzy mogą wykazać się wybitnymi zdolnościami w dobie globalizacji. Wyspecjalizowany program nauczania wymaga od studentów nabycia świetnej biegłości językowej oraz zdobycia wiedzy zawodowej potrzebnej na arenie międzynarodowej. W skład Katedry Studiów Międzynarodowych wchodzą kierunki: współpraca międzynarodowa oraz międzynarodowy handel i gospodarka. Katedra wspiera studentów w pogłębianiu ich wiedzy w dziedzinie specjalizacji, którą wybrali w zależności od ich własnych zainteresowań i zdolności. Wszystkie zajęcia są prowadzone w języku angielskim, co pomaga studentom uzyskać biegłość w tym języku na zaawansowanym poziomie.