글자크게

글자작게

top

Przyjazd i odbiór z lotniska

Wiza i Sprawy Imigracyjne

Gratulujemy przyjęcia Pani/Pana w poczet studentów Koreańskiego Uniwersytetu Języków Obcych (HUFS). Koreański Uniwersytet Języków Obcych serdecznie wita wszystkich studentów z całego świata. Na tej stronie przedstawiamy Pani/Panu przydatne informacje dotyczące wizy i przewodnik po polityce imigracyjnej naszego kraju.

Potencjalni Studenci i Powracający Studenci (Programy, w których można uzyskać tytuł zawodowy/naukowy)

Wszyscy studenci zagraniczni zamieszkali na stałe w innych krajach, którzy zostali przyjęci na studia na Hankuk University z Foreign Studies muszą ubiegać się o wizę studencką (D-2) w najbliższej ambasadzie albo konsulacie Korei Południowej.

Aby ubiegać się o wizę studencką (D-2), wszyscy studenci zagraniczni potrzebują następujących dokumentów:
1) wypełniony formularz wniosku o wydanie wizy (dostępny na http://www.hikorea.go.kr)
2) ważny paszport
3) zaświadczenie o przyjęciu na uniwersytet (list z HUFS)
4) zaświadczenie o ostatnich wynikach w nauce
5) zaświadczenie o stanie konta
6) dwa zdjęcia legitymacyjne (3.5 x cm 4.5 cm)
7) opłata za wydanie wizy (pojedynczy wjazd do Korei: 30 USD, wielokrotne wjazdy: 50 USD)

Uwaga 1:
Jeśli student zagraniczny otrzymał wizę C-3 (pozwolenie na pobyt krótkoterminowy dla celów ogólnych) zamiast wizy D-2, musi on zmienić status swojej wizy na D-2 w ciągu 30 dni od wjazdu do Korei.

Uwaga 2: Są dwa typy wiz; Jeden pozwala na pojedynczy wjazd, a drugi pozwala na wielkrotne wjazdy do Korei. Jeśli student zagraniczny planuje podróżować za granicę w czasie swojego programu wymiany na HUFS, zalecamy wizę D-2 typu wielokrotny wjazd (multiple entry).Potencjalni Studenci (kurs języka koreańskiego)

Wszyscy studenci, którzy chcą zapisać się na kurs języka koreańskiego muszą ubiegać się o wizę studencką albo wizę szkoleniową (Typ wizy: C-3, D-4) w najbliższej ambasadzie albo konsulacie Korei Południowej.

Uwaga 1: Jeśli wiza wygaśnie w okresie nauki na HUFS, można przedłużyć wizę w Korei.
Uwaga 2: Wszyscy studenci, którzy wjadą z wizą turystyczną nie mogą jej przedłużyć ani zmienić jej statusu na inny w Korei.

※ W celu uzyskania dodatkowych informacji o przyjmowaniu chińskich studentów, proszę sprawdzić stronę www albo
    skontaktować się z Centrum Języka i Kultury Koreańskiej HUFS.
    Centrum Języka i Kultury Koreańskiej HUFS : /user/hufskoreanchina/