한국외국어대학교


 

글자크게

글자작게

top

เดินทางเข้าประเทศและรับที่สนามบิน

กิจกรรมหลักสูตรพิเศษ

แบบจำลองสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

แบบจำลองสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เป็นหนึ่งในประเพณีอันเก่าแก่ของ HUFS ตั้งแต่การแนะนำเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1959 โดยสังคมนักศึกษาแบบจำลองสหประชาชาติ การรวมกลุ่มนี้ได้พัฒนาไปสู่งานวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่ทำให้เกิดความตั้งใจและการมีส่วนร่วมจากมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติอื่นๆ เช่น โซล ยอนเซ และ อีวา การรวมกลุ่มกันเป็นประจำทุกปีแบบจำลองสมัชชาเป็นการเลียนแบบโครงข่ายงานที่เป็นตามความเป็นจริงของสมัชชา มีลงมติยอมรับและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นๆ ต่างของการประชุม ที่สนับสนุนตามแบบขององค์กรสหประชาชาติ “เสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพ” เพื่อสันติภาพโลกและความปลอดภัยของมนุษย์ การรวมกลุ่มกันครั้งที่ 28 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 2004 ได้พิสูจน์ให้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์สะเทือนอารมณ์กับเกาหลีเหนือเป็นตัวอย่างที่ปรากฏในแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติคัดเลือกภาพยนตร์แบบอิสระจากทั่วโลก เทศกาลแสดงแรงบันดาลใจของโลกที่สามที่ต้องการรักษาเอกลักษณ์จากอิทธิพลจากฮอลลีวูดที่ครอบครองตลาดภาพยนตร์โลกถึง 80% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฉายภาพยนตร์ตอนกลางคืนที่โรงภาพยนตร์กลางแจ้งที่ไม่ได้ต้อนรับเพียงแค่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังต้อนรับคนในชุมชนอีกด้วย

เทศกาลคติชนโลก

เทศกาลคติชนโลกเป็นงานที่น่าตื่นเต้น มีการแสดงของเจ้าของภาษาต่างๆ ได้แก่ การร้องเพลง และเต้นรำ โดยสวมใส่เสื้อผ้าประจำชาติที่แตกต่างกันตามแต่ละประเทศ เทศกาลนี้ถือเป็นโอกาสที่น่ายินดีที่มีการเต้น ร้องเพลงและแสดงวัฒนธรรมของหลากหลายประเทศ บางครั้งเทศกาลนี้จัดกลางแจ้งที่แดฮาโกร (ถนนของมหาวิทยาลัย) ศูนย์วัฒนธรรมเยาวชน หรือที่ หอประชุม KBS และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากสาธารณชน การแสดงหลักอื่นๆ เช่น “งานแสดงอาหารโลก” และ “ดนตรีโลก” ทำให้เกิดความสนุกสนานรื่นเริง ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการมี “ประสบการณ์กับชาติพันธุ์ต่างๆ” ร่วมกันในชุมชนแห่งนี้


การแข่งขันฟุตบอล HUFS

ตั้งแต่ HUFS เปิดมหาวิทยาลัย ในปี ค.ศ. 1981 ด้านการแข่งขันฟุตบอล HUFS ได้เป็นเจ้าภาพประจำปี 24 ปี ต่อเนื่องกัน ผู้เล่นแสดงพลังของพวกเขาในการแข่งขันเพื่อเป็นเกียรติแก่ภาควิชา นักศึกษา HUFS ทุกคนคอยเป็นกำลังใจให้แก่ทีมที่โปรดปรานและสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศการฉลองงานรื่นเริงและเพิ่มความสัมพันธ์ต่อกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น


ชมรมนักศึกษา

HUFS สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาอย่างเต็มที่ โดยมีชมรมนักศึกษาประมาณ 78 ชมรม ที่วิทยาเขตโซลและ 59 ชมรมที่วิทยาเขตยงอิน นักศึกษาทุกคนจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมในหลายกิจกรรม นับตั้งแต่วิชาการ การแสดง ศิลปะ ศาสนา รวมถึงกีฬา