글자크게

글자작게

top

Üniversitenin Kuruluş Ruhu

Üniversitenin Kuruluş Ruhu

진리평화창조 HUFS Ruhu: Küresel Çağın İşaret Ateşi
Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi Kore'nin modernleşmesi ve dünya barışına katkıda bulunacak yetenekli bireyleri yetiştirmek için 1954 yılında kurulmuştur.
HUFS'un girişimci ruhu, Koreliler ve insanlık için olup, içten gelen bir anlayış ve derin sevgiye dayanmaktadır. Bu girişimci ruhu, Kore Savaşından sonra zorlukların üstesinden gelip Kore'nin dünyada gözönüne çıkmasına yardımcı olmuştur. HUFS, bundan sonra da barış ve insanlık için yaptığı araştırmalarını sürdürürken yeni bir kültür kuruluşunu da devam edecektir. Bunun öncelikli gerektirdiği şey ise hem Kore hem de dünya için bütün kaynakları yetenekli bireyler yetiştirmeye kullanmaktır.

Eğitim Felsefesi
HUFS, liberal demokrasi fikrinden esinlenerek, öğrencileri kişilik gelişimine teşvik etmektedir. Aynı zamanda, Kore ve dünya gelişimine katkıda bulunabilecek yeteneğe sahip liderleri yetiştirmeye de teşvik etmektedir. Bu süreçte asla kuruluş ruhu "doğruluk, barış ve yaratıcılık"tan uzak durmamaktadır. HUFS kamu kurumu olarak kalmaya calışırken özel okul olarak da bağımsızlığı kurmaya gayret etmektedir. Buna ek olarak, HUFS kendi okulundan adını duyurmak amaçlı, diğer yüksek öğretim kurumlarından kendini farklılaştırma ve farklılığını korumasını istemektedir.


Kuruluş Ruhu


Doğruluk ufuktaki işaret ateşi gibi hayatımızı yönlendirir. Biz hakikatı arama, hakikatin ışığı ile tüm akademik çalışmaların temelini pekiştirme, hem kendimiz hem de dünya hakkındaki bilgiyi ve deneyimi genişletmeye hayatımızı adamaktayız.

Barıs bireyler, uluslar, ademoğlu ve doğa arasında karşılıklı yararlı ilişkilerdir. HUFS, İnsan ırkının diyalog ve anlaşma yolunu açmak için diğer etnik gruplar ve farklı ideolojilerin akademik ve kültürel anlamda desteklenip değişmesine büyük önem vermektedir. Böylece insanlık barış içinde bir arada ve başarılı olur.

Yaratıcılık Dünyayı zenginleştirmek için Kore kültürünü teşvik etmektedir. Ülkenin sevgi temelinde kurulan HUFS, açıklık çağında dünyayı zenginleştirmek için Kore kültürünü teşvik etmekte ve küreselleşmeye uygun olan yeni kültürün oluşturulması için zemin oluşturmaktadır.


Eğitim Felsefesi

HUFS eğitim felsefesi üniversitenin kuruluş ruhunun temeline dayalıdır. Kuruluş ruhu “doğruluk, barış ve yaratıcılık”tır. Öğrencileri liberal demokrasi ideallerini benimsemeye teşvik ederek hem ülkenin hem de dünyanın refah ve gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla kişiliklerini ve liderlik yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir.


HUFS Amacı

HUFS, geleceğin dünya kültürleri arasında köprü kuracak geniş bakış açısına sahip aydın profesyoneller yetiştirmektedir. Öğrenciler, sağlam bir temel bilgi oluşturmak için sosyal ve doğa bilimlerinin yanı sıra beşeri bilimleri içeren edebiyat ve beşeri bilimler eğitimi almaktadır. Aynı zamanda öğrenciler bir veya daha fazla yabancı dil eğitimi almaktadır. Bu HUFS’un belirgin bir özelliği ve önceliğidir. Öğrencileri dünya vatandaşı olarak yetiştirme amacıyla yabancı dil eğitimine ek olarak; bölgesel jeopolitik, ekonomi, toplum ve kültür konularında da eğitim verilmektedir.