한국외국어대학교


 

글자크게

글자작게

top

เจตนารมณ์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลันฮันกุ๊กฯ มี 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตโซลที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของเมืองหลวง และวิทยาเขตยงอินที่ตั้งอยู่นอก เมือง ใช้เวลาในการเดินทางทางรถยนต์ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งจากวิทยาเขตโซล ในปี ค.ศ. 2005 วิทยาเขตโซล มี 13 อาคาร ได้แก่ สำนักงานบริหาร ศูนย์นักศึกษา อาคารมนุษยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา อาคาร สังคมศาสตร์ ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบภาษาต่างประเทศ หอสมุด อาคารสำนักงานคณะ 1 อาคารสำนักงาน 2 ประชาสัมพันธ์ โรงละครกลางแจ้ง และศูนย์นานาชาติ วิทยาเขตยงอินมี 13 อาคาร ได้แก่ สำนักงานบริหาร อาคารมนุษยศาสตร์และธุรกิจ อาคารภาษาและวรรณคดี ศูนย์นักศึกษา หอพักหญิงโมฮยอน หอพักชายโมฮยอน อาคารประชาสัมพันธ์ อาคารวิทยา ศาสตร์ธรรมชาติ หอประชุมสำหรับเตรียมสอบ (Bar exam preparation Hall) หอสมุด อาคารอุตสาหกรรมและสารสนเทศ อาคารสวัสดิการ ศูนย์สำหรับนักศึกษานานาชาต

seoul img

วิทยาเขตโซล


วิทยาเขตโซลของมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ได้ก้าวสู่โฉมใหม่ของการเป็นวิทยาเขตสากลสร้างสรรค์หลังจากการก่อสร้างมิเนอร์วาคอม เพล็กซ์เสร็จสมบูรณ์ โดยสร้างจากการปรับปรุงตึกอำนวยการหลังเก่าซึ่งเป็นอาคารแห่งแรกของมหาวิทยาลัยและเป็นสัญลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 50 ปี เมื่อสร้างมิเนอร์วาคอมเพล็กซ์ขึ้นมาใหม่ บางส่วนของอาคารเก่าได้รับการอนุรักษณ์ไว้เพื่อเป็น สัญลักษณ์ที่สำคัญของการปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยโดยสร้างเป็นศูนย์รำลึกประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ขึ้นภายในอาคาร
 
yongin img

วิทยาเขตโกลบอล


วิทยาเขตยงอินมีความโดดเด่นที่แตกต่างกับบรรยากาศความเป็นเมืองของวิทยาเขตโซล โดยหลีกหนีจากความเร่งรีบและความ วุ่นวายของชีวิตคนเมือง วิทยาเขตยงอินตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาหวางซานที่สวยงาม เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าและปกคลุมด้วยใบไม้ จำนวนมาก เนื่องจากวิทยาเขตโซลมีพื้นที่ไม่มากพอสำหรับการก่อสร้างใหม่ พื้นที่ 2.6 ล้านตารางเมตรของวิทยาเขตยงอินยังคง เป็นพื้นที่เปิดสำหรับการพัฒนาในอนาคต ที่ใจกลางวิทยาเขตมี สระมยองโซดัง ซึ่งชื่อนี้หมายถึงสระที่มีน้ำสะอาด นักศึกษา สามารถเลือกพักในหอพักของวิทยาเขตและใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในวิทยาเขตได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้นักศึกษายัง สามารถเดินทางไปป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางจากโซลได้อย่างง่ายดาย โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดรถบริการรับส่งระหว่างสอง วิทยาเขตถึงหกเที่ยวต่อวัน
 
Songdo Campus

วิทยาเขตซงโด


มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ กำลังจะก่อตั้งวิทยาเขตแห่งที่สาม ขึ้นที่เขตซงโด เมืองอินชอน เพิ่มขึ้นอีกจากเดิมที่มีวิทยาเขตโซลและวิทยา เขตโกลบอล(ยงอิน) โดยเป็นโครงการภายใต้วิสัยทัศน์ปี 2016 วิทยาเขตโกลบอลแห่งที่สามบนเกาะซงโดนี้จะเป็นฐานก้าวกระ โดดของ มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ เพื่อขยายออกไปยังทั่วโลก หลังจากที่แผนงานหลักและแผนการออกแบบโครงการได้เสร็จสมบูรณ์ ในปี 2010 มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ มีกำหนดที่จะเปิดศูนย์การล่ามและการแปลรวมทั้งหอพักในปี 2013 และเปิดศูนย์ธุรกิจระหว่าง ประเทศ และศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีขึ้นในปี 2016