한국외국어대학교


 

글자크게

글자작게

top

เจตนารมณ์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิชาการ

มิเนอร์วาคอมเพล็กซ์ อาคารร้อยปีหรือคอนเทนเนียลคอมเพล็กซ์ หอสมุด
ศูนย์การศึกษาโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สิ่งอำนวยความสะดวกใหม่


มิเนอร์วาคอมเพล็กซ์ วิทยาเขตโซล

Minerva Complex

การก่อสร้างมิเนอร์วาคอมเพล็กซ์ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โครงการก่อสร้างนี้เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ รอคอยมาเป็นเวลา นาน การเปิดมิเนอร์วาคอมเพล็กซ์ทำให้มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ วิทยาเขตโซลก้าวอย่างแข็งแกร่งไปสู่การเป็นวิทยาเขตนานาชาติ ที่สร้างสรรค์มากขึ้นอีกก้าวหนึ่ง โดยบางส่วนของคอมเพล็กซ์เกิดจากการปรับปรุงตึกอำนวยการหลังเก่าและสร้างหอประชุมกึ่งโรง ยิมใต้อาคารส่วนที่รื้อตึกอำนวยการเก่าออก ตึกอำนวยการหลังเก่าถือเป็นอาคารหลังแรกของวิทยาเขตโซล และเป็นสัญลักษณ์ที่ สำคัญของมหาวิทยาลัยมานับตั้งแต่ที่สร้างเสร็จในปี 1956 รูปแบบเดิมของตึกได้รับการสงวนเอาไว้ให้ได้มากที่สุดระหว่างการปรับ ปรุงใหม่ และการตกแต่งภายในอาคารได้ทำขึ้นเป็นรูปแบบหอรำลึกประวัติศาสตร์และเลานจ์เพื่อใช้เป็นพื้นที่แสดงความเป็นมหา วิทยาลัยฮันกุ๊กฯ

มิเนอร์วาคอมเพล็กซ์ วิทยาเขตโซลเป็นหอประชุม 2,000 ที่นั่งกึ่งโรงยิมสำหรับประกอบกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาและมีสิ่ง อำนวยความสะดวกต่างๆ อยู่ภายในอาคารสามชั้น แต่ละชั้นมีเนื้อที่ 12,390 ตร.ม. (หรือ 3,750 หน่วยพยองของเกาหลี) และทั้ง สามชั้นนี้มีบทบาทในการให้บริการพื้นที่สำหรับการเรียนการสอน การวิจัย และสวัสดิการต่างๆ แก่วิทยาเขตโซลซึ่งขาดแคลนพื้นที่ เหล่านี้อยู่

 

หอรำลึกประวัติศาสตร์
หอรำลึกประวัติศาสตร์ปรับปรุงมาจากส่วนตึกอำนวยการเก่าเพื่อสงวนรูปแบบเดิมของตึกเอาไว้ จึงมีความสวยงามที่ผสมผสาน ระหว่างอดีตและปัจจุบัน หน้าต่างขนาดใหญ่ทำให้แสงผ่านเข้าไปภายในอาคารได้เป็นอย่างดี มีการจัดแสดงบันทึก แผ่นแม่พิมพ์ ทองแดง แผ่นป้ายสถานะ และอื่นๆ ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ความเป็นมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ อาคารนี้เป็นสถานที่ที่ แสดงถึงความความภาคภูมิใจและความศรัทธาต่อตนเองของสมาชิกทุกคนของมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ
Memorial Hall

หอประชุมนานาชาติ
หอประชุมนานาชาติไฮเทคสามารถรองรับผู้เข้าร่วมการสัมนาหรือการแสดงได้ประมาณ 100 คน ในแต่ละเดือนจะมีการจัดการ ประชุมนานาชาติที่หอประชุมนานาชาตินี้ 2-3 ครั้ง นับเป็นการยกระดับมหาวิทยาลัยขึ้นอีกด้านหนึ่ง
International Conference Hall

 

หอประชุมโอบามา
หอประชุมอเนกประสงค์นี้สามารถรับรองผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึงประมาณ 2,000 คน การก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ในร่ม นับเป็นความหวังสูงสุดหนึ่งของมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว หอประชุมอเนกประสงค์ได้ใช้จัดงานสำคัญต่างๆ เช่น พิธีปฐมนิเทศและพิธีรับปริญญาบัตร มหกรรมงาน งานชี้แจงเงื่อนไขการรับเข้าเรียน หอประชุมนี้เหมาะสำหรับการจัดการ แสดงทุกประเภทเนื่องจากมีการติดตั้งอุปกรณ์แสงและเสียงเอาไว้อย่างสมบูรณ์แบบ
Fitness Center

 

ฟิตเนสเซ็นเตอร์
ฟิตเนสเซ็นเตอร์เนื้อที่ 397 ตร.ม. มีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ทันสมัยที่สุดครบครัน ที่นี่เป็นสถานที่ในอุดมคติสำหรับนักศึกษาที่ ต้องการใช้ชีวิตอย่างสุขภาพแข็งแรง
Fitness Center

 

พื้นที่พักผ่อน
สนามหญ้าที่สร้างขึ้นสำหรับการรับแสงแดดและสูดอากาศบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ระหว่างอาคารนี้ เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับ นักศึกษา
Resting Space

มิเนอร์วาคอมเพล็กซ์ยังประกอบด้วยห้องเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ห้องสัมมนา ห้องติวหนังสือ และห้องทั่วไป รวมประมาณ 30 ห้องด้วยอาคารร้อยปีหรือคอนเทนเนียลคอมเพล็กซ์

คอนเทนเนียลคอมเพล็กซ์เป็นอาคารอเนกประสงค์ที่ตั้งอยู่ในวิทยาเขตโกลบอลของมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ภายในประกอบด้วยพื้น ที่สำหรับการเรียนการสอน ห้องสัมมนานานาชาติ หอประชุมกึ่งโรงยิม เลานจ์สำหรับใช้โน๊ตบุ๊ค ห้องอ่านหนังสือ ห้องติวหนังสือ สำนักงานและห้องพักสำหรับอาจารย์ และสำนักงานบริหาร เป็นต้น ด้านนอกอาคาร มีสนามหญ้าเทียมและสะพานไม้ทรงโค้ง
ชื่อ “อาคารร้อยปี” มาจากการประกวดตั้งชื่ออาคารแห่งนี้ในงานครบรอบ 60 ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย สื่อถึงงานครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่จะจัดขึ้นในอีก 40 ปีข้างหน้า พื้นที่อาคารทั้งหมดคือ 22,401.96 ตร.ม. (4,991.60 หน่วยพยอง ของเกาหลี) ด้านในมีทั้งหอประชุมนานาชาติที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย หอประชุมกึ่งโรงยิม ห้องทำงานอาจารย์ และ ห้องเรียนขนาดเล็กและใหญ่ 50 ห้อง นอกจากนี้แล้ว ยังมีสนามหญ้าเทียมบริเวณด้านหน้าอาคารร้อยปีที่ใช้สำหรับเล่นกีฬา และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ของนักศึกษาที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีด้วย
Centennial Complex


หอสมุด


1. หอสมุดวิทยาเขตโซล
หอสมุดวิทยาเขตโซลมีห้องอ่านหนังสือ 4 ห้อง ห้องเก็บหนังสืออ้างอิงทั่วไปประมาณ 80,000 เล่ม ห้องเก็บหนังสืออ้างอิงทางวิชา การอื่นๆ ห้องเก็บวารสาร และห้องสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสืบค้นแหล่งข้อมูลมัลติมีเดีย

2. หอสมุดวิทยาลัยกฏหมาย
หอสมุดบนชั้น 2 ของอาคารวิทยาลัยกฏหมายมีห้องเก็บหนังสืออ้างอิงทั่วไปและหนังสืออ้างอิงทางวิชาการอื่นๆ และวารสารวิชา การ รวมประมาณ 80,000 เล่ม และห้องอินเทอร์เน็ต ห้องอ่านหนังสืออยู่ที่ชั้น 3

3. หอสมุดวิทยาเขตโกลบอล
หอสมุดนี้มีห้องเก็บหนังสืออ้างอิงประมาณ 560,000 เล่ม ห้องอ่านหนังสือ ห้องสารสนเทศคติชนโลก และห้องสัมมนา

4. วิธีใช้บริการหอสมุด
นักศึกษาจะต้องใช้บัตรนักศึกษาแสกนบาร์โค๊ดตรงประตูทางเข้าหอสุด และปัจจุบันมีบริการแสกนโดยใช้ mobile ID ในโทรศัพท์ มือถือทั้งตอนเข้าหอสมุดและในการยืมหนังสือโดยไม่ต้องใช้บัตรนักศึกษา สามารถดาวน์โหลด mobile ID ได้จากเว็บไซต์หอสมุด (http://weblib.hufs.ac.kr)

5. การจองที่นั่งห้องอ่านหนังสือ
ที่นั่งอ่านหนังสือมีระบบการจองเพื่อให้นักศึกษาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและเพื่อให้มีสามธิในการอ่านหนังสือมากขึ้น นักศึกษาสา มารถจองที่นั่งเพื่ออ่านหนังสือได้ 4 ชั่วโมง และสามารถต่อเวลาได้ก่อนหมดเวลา 1 ชั่วโมง (อนุญาตให้ต่อเวลาได้ 4 ครั้งใน 1 วัน)

หอสมุดวิทยาเขตโซล

วันธรรมดา

วันเสาร์

วันอาทิตย์

ห้องเก็บหนังสืออ้างอิง
(หนังสือทั่วไป)
09:00~21:00
09:00~17:00 (ช่วงปิดเทอม)
09:00~17:00 ปิด
ห้องเก็บหนังสืออ้างอิง
(หนังสือวิชาการ)
ห้องเก็บวารสาร
ห้องสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ห้องอ่านหนังสือ 1-2 เปิดตลอด 24 ชั่วโมง เปิดตลอด 24 ชั่วโมง เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
ห้องอ่านหนังสือ 3-4 06:00~23:00 06:00~23:00 06:00~23:00

หอสมุดวิทยาลันกฏหมาย

วันธรรมดา

วันเสาร์

วันอาทิตย์

ห้องเก็บหนังสืออ้างอิง 09:00~21:00 ปิด ปิด
ห้องอินเทอร์เน็ต 09:00~17:00 (ช่วงปิดเทอม)
ห้องอ่านหนังสือ 06:00~23:00 06:00~23:00 06:00~23:00

หอสมุดวิทยาเขตโกลบอล

วันธรรมดา

วันเสาร์

วันอาทิตย์

ห้องเก็บหนังสืออ้างอิง
(หนังสือทั่วไป)
09:30~20:00
09:30~17:00(ช่วงปิดเทอม)
09:00~17:00
Closed (ช่วงปิดเทอม)
ปิด
ห้องเก็บหนังสืออ้างอิง
(หนังสือวิชาการ)
ห้องเก็บวารสาร
ห้องสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ห้องอ่านหนังสือ 1-2 เปิดตลอด 24 ชั่วโมง เปิดตลอด 24 ชั่วโมง เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
ห้องอ่านหนังสือ 3 06:00~23:00 06:00~23:00 06:00~23:00


ศูนย์บริการสุขภาพ

หมอประจำบ้านทำหน้าที่ดูแลทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ
ศูนย์บริการสุขภาพให้การดูแลสุขภาพที่จำเป็นของมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ โดยให้บริการทางการแพทย์ ได้แก่ การปฐมพยาบาล การรักษาอาการบาดเจ็บเล็กน้อย ดูแลสุขภาพทั่วไป และการป้องกันโรคต่างๆ นักศึกษาจะได้รับการดูแลทั้งสุขภาพร่างกายและ สุขภาพจิตใจที่ศูนย์บริการสุขภาพของมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ซึ่งรับผิดชอบหน้าที่หมอประจำบ้าน

ข้อมูลติดต่อ:
ชั้น 3 สถาบันพัฒนาการเรียนการสอน โทร 02-2173-2254
ชั้น 2 ตึกสวัสดิการ โทร 031-330-4036

แนะนำ
HSC ให้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาและคณาจารย์

ภารกิจทั่วไป
- รักษาอาการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยเล็กน้อย
- ตรวจสุขภาพ(ความดัน, น้ำตาลในเลือด, ส่วนต่างๆ ของร่างกาย)
- ปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพโดยใช้อาศัยประวัติการรักษาส่วนบุคคล
- ตรวจโรคและติดตามอาการ

ปรึกษาแพทย์และคลีนิคเลิกสูบบุหรี่
วิทยาเขตโซล
- ปรึกษาอายุรแพทย์ (14:00-16:00 วันพฤหัสบดีระหว่างภาคเรียน)
- ปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (14:00-16:00 วันอังคารสัปดาห์เว้นสัปดาห์ระหว่างภาคเรียน)
- ปรึกษาการเลิกสูบบุหรี่ (14:00-16:00 วันอังคารสัปดาห์เว้นสัปดาห์ระหว่างภาคเรียน)

วิทยาเขตโกลบอล
- ปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (14:00-16:00 วันพฤหัสบดีระหว่างภาคเรียน)
- คลีนิคปรึกษาการเลิกสูบบุหรี่ทางวิดีโอ (ให้บริการตลอดเวลาที่ต่อสัญญาณเข้ากับระบบของศูนย์สุขภาพแขวงชออิน)

อื่นๆ
การบำบัดด้วยความร้อนอินฟาเรด ถุงร้อนประคบ


ศูนย์การศึกษาโสตทัศนูปกรณ์

(1) วัตถุประสงค์
ศูนย์การศึกษาโสตทัศนูปกรณ์สร้างขึ้นในเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 1962 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดข้อค้นพบของมหาวิทยาลัยที่มี ส่วนในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติด้วยการสอนและทฤษฎีการวิจัยและการฝึกฝนตามการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวิทยาศาสตร์และภาษาที่แตกต่างกัน วัตถุประสงค์ของศูนย์คือต้องการสนับสนุนการติดตั้งและการผลิตข้อมูลโสตทัศนูป กรณ์สำหรับการสอนให้มีประสิทธิภาพ

(2) สิ่งอำนวยความสะดวก
เงื่อนไขของศูนย์การศึกษาโสตทัศนูปกรณ์ที่วิทยาเขตโซลและยงอินตามรายการด้านล่างนี้

① ห้องปฏิบัติการภาษา
ห้องปฏิบัติการภาษามีที่นั่งที่สามารถรองรับนักศึกษาได้ถึง 208 ที่ (วิทยาเขตโซล 3 ห้อง 144 ที่นั่ง วิทยาเขตยงอิน 1 ห้อง 64 ที่นั่ง) และมีเทปเสียงและวีดิทัศน์ของหนังสือเรียนในภาษาต่างๆ ที่ได้เลือกไว้ การสอนนักศึกษาแต่ละคนเพื่อเพิ่มความเข้าใจด้านการ อ่านและการฟังภาษาต่างประเทศ ด้วยการให้นักศึกษาฟังเทป อาจารย์ยังได้ใช้วิธีการบรรยายตัวต่อตัวในการตรวจสอบการ ออกเสียงของนักศึกษาแต่ละคนให้ถูกต้อง และสอนในห้องเรียนรวมหรือแบ่งกลุ่มย่อย ห้องปฏิบัติการภาษาทุกห้องได้จัดเตรียม โทรทัศน์และการบันทึกภาพเคลื่อนไหวรวมถึงเครื่องเล่นเทป ดังนั้นการใช้หนังสือเรียนฝึกภาษาสื่อผสมจึงกลายเป็นที่นิยมมากขึ้น สามารถจัดเตรียมนักศึกษากับการศึกษาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ให้ความรู้สึกเหมือนจริง ซึ่งถือเป็นการเพิ่มความสัมฤทธิ์ผล ทางการศึกษา

② ห้องโสตทัศนูปกรณ์
ห้องโสตทัศนูปกรณ์สามารถรองรับนักศึกษาได้ถึง 1,855 ที่ จำนวน 41 ห้องเรียน (วิทยาเขตโซล 1,175 ที่นั่ง จำนวน 24 ห้องเรียน วิทยาเขตยงอิน 680 ที่นั่ง จำนวน 17 ห้องเรียน) ห้องโสตทัศนูปกรณ์แต่ละห้องได้จัดเตรียมโทรทัศน์ขนาดใหญ่เครื่องเล่นวีดิ ทัศน์และเครื่องขยายเสียง เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายภาพสไลด์และฉากไว้ให้ เครื่องอำนวยความสะดวกทั้งภาพและ เสียงเหล่านี้ได้นำการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมต่างประเทศมาไว้ในห้องเรียน ทั้งสองวิทยาเขตยังได้จัดเตรียมบริการ เครือข่ายดาวเทียวทั่วโลกที่ออกอากาศจากทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง นักศึกษาสามารถติดตามการออกอากาศนี้ในบรรยากาศ พื้นที่ต่างประเทศที่หลากหลาย ขณะที่ได้รับประโยชน์โดยตรงและเป็นกระบวนการเรียนรู้ ฝึกฝนการใช้ภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรม ต่างประเทศที่ถูกต้องแม่นยำ

③ ห้องเรียนมัลติมีเดีย
ห้องเรียนมัลติมีเดียสามารถรองรับนักศึกษาได้ถึง 6,275 ที่นั่ง มีจำนวน 97 ห้องเรียน (วิทยาเขตโซลมี 3,180 ที่นั่ง จำนวน 49 ห้องเรียน วิทยาเขตยงอินมี 3,085 ที่นั่ง จำนวน 48 ห้องเรียน) ห้องเรียนมัลติมีเดียนี้ติดตั้งเครื่องฉายภาพ LCD และจอภาพกว้าง 150 นิ้ว เครื่องเล่นดีวีดี คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และอุปกรณ์ทันสมัยอื่นๆ ที่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งเป็นการ ปรับปรุงการสอนในห้องเรียนในแต่ละวิชาให้ดียิ่งขึ้น

④ ห้องฝึกการล่ามแบบแปลพร้อม
ห้องฝึกการล่ามแบบแปลพร้อม จำนวน 5 ห้อง มีการติดตั้งเครื่องฟิลิปส์ที่สามารถรองรับนักศึกษาได้จำนวน 155 คน ทั้งนี้มี 3 ห้องที่สามารถรองรับนักศึกษาได้ 15 คน มี 1 ห้องที่สามารถรองรับนักศึกษาได้ 40 คน และอีก 1 ห้องที่สามารถรองรับนักศึกษา ได้ถึง 70 คน ห้องสำหรับนักศึกษา 15 คน จะมีการแปล 4 ภาษา และห้องที่รองรับนักศึกษาได้ 40 และ 70 คนจะมีการแปล 8 ภาษา

⑤ หอประชุมนานาชาติ
หอประชุมนานาชาติมีที่นั่งฟังจำนวน 230 ที่นั่งและสามารถแปลได้ถึง 8 ภาษา มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสื่อผสมและมีโคม ไฟบอกสถานะพิเศษสำหรับการประชุมนานาชาติหลากหลายประเภท และสามารถถ่ายทอดสดเหตุการณ์ทั้งหมดไปยังทุกวิทยา เขตได้ด้วย

⑥ ห้องวีดิทัศน์สื่อผสม
ห้องวีดิทัศน์สื่อผสมจำนวน 4 ห้อง ใช้ในการจัดฉายภาพยนตร์ สัมมนาขนาดเล็ก และห้องเรียนสื่อผสมที่สามารถรองรับนักศึกษา ได้ถึง 156 ที่นั่ง (วิทยาเขตยงอิน 506 ที่นั่ง) โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องวีดิทัศน์ที่ติดตั้งจอขนาดใหญ่ โปรเจคเตอร์ เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องเล่นเทป และเครื่องขยายเสียงดอลบี้ ที่ให้ภาพและเสียงของโรงภาพยนตร์ที่ช่วยสร้างความประทับใจได้

⑦ ห้องสมุดภาพและเสียง
ห้องสมุดภาพและเสียงสามารถรองรับนักศึกษาได้ถึง 417 ที่นั่ง จำนวน 10 ห้อง (วิทยาเขตโซล 115 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง วิทยา เขตยงอิน 302 ที่นั่ง จำนวน 8 ห้อง) แต่ละที่นั่งในห้องสมุดเสียงได้ติดตั้งเครื่องเล่นเทปทำให้นักศึกษาได้ฟังเสียงได้ด้วยตนเอง ส่วน ห้องสมุดวีดิทัศน์จัดห้องทำงานส่วนตัวโดยได้ติดตั้งโทรทัศน์ขนาดหน้าจอ 14 นิ้ว VTR และเครื่องเล่นดีวีดี นักศึกษาสามารถเข้า โปรแกรมที่ออกอากาศทั่วโลกได้โดยสามารถใช้ได้ในบ้านรวมถึงบันทึกสื่อต่างๆ นี้ได้หลากหลายรูปแบบ สิ่งอำนวยความสะดวก ต่างๆ เหล่านี้เปิดให้นักศึกษาและคณะที่สมัครแล้วใช้ได้ไม่จำกัด นักศึกษายังสามารถยืมสื่อวีดิทัศน์หรือเสียงข้ามคืนได้

⑧ ห้องสัมมนาโสตทัศนูปกรณ์
ห้องสัมมนาโสตทัศนูปกรณ์สามารถรองรับได้ถึง 50 ที่นั่ง ซึ่งสามารถจัดการบรรยายหรือจัดสัมมนาโดยสามารถใช้อุปกรณ์นำเสนอ งาน เช่น เครื่องฉาย VTR และเครื่องมืออื่นๆ ที่ทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งสามารถใช้งานได้แบบเดียวกันกับห้องปฏิบัติ การภาษาโดยทั่วไป ดังนั้น เมื่อมีการเชิญอาจารย์จากภายในหรือภายนอกประเทศ สามารถทำการแปลแบบที่ผู้แปลแปลไปพร้อม ๆ กับที่ผู้พูดพูด โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบรรยายให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้เนื้อหาทั้งหมดจากการบรรยายยังสามารถบันทึก เทปเพื่อนำกลับมาใช้งานได้ในภายหลัง

⑨ หอประชุมขนาดใหญ่
หอประชุมขนาดใหญ่ในแต่ละวิทยาเขต (วิทยาเขตโซล มี 475 ที่นั่ง วิทยาเขตยงอิน มี 587 ที่นั่ง) มีที่นั่งที่สามารถรองรับ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 1,062 ที่ หอประชุมมีการติดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกทั้งเสียงและไฟเป็นพิเศษ และสามารถใช้สำหรับ งานสำคัญ การแสดงละคร การฉายภาพยนตร์ การจัดงานเต้นรำ งานแสดงดนตรี และงานทางการศึกษาหรืองานศิลปะของ มหาวิทยาลัย

⑩ โรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก
สามารถรองรับคนได้ถึง 301 ที่นั่ง จาก 2 วิทยาเขต (วิทยาเขตโซล 150 ที่นั่ง วิทยาเขต 151 ที่นั่ง) มีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการจัดงานขนาดเล็กของโรงเรียนหรือของนักศึกษา

⑪ การผลิตสื่อ

  • ▶ สตูดิโอ
    ภายในมหาวิทยาลัย จัดให้มีสตูดิโอที่ป้องกันเสียงรบกวนได้ ภายในสตูดิโอได้ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตหนังสือเรียนและ คำถามที่ใช้ในการสอบ อุปกรณ์เหล่านี้ประกอบด้วย กล้องโทรทัศน์คุณภาพสูง จอโทรทัศน์ โคมไฟ และอุปกรณ์ อื่นๆ
  • ▶ ห้องควบคุม
    ทางมหาวิทยาลัยได้ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตหนังสือเรียนที่มีภาพเคลื่อนไหวและเสียงภายในห้องควบคุม โดยอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบด้วย ระบบตัดต่อดิจิทัล ระบบการผลิตชื่อซีดี ระบบบันทึกและตัดต่อดิจิทัล ระบบผลิตซีดีเสียงแบบดิจิทัล และ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้สำหรับผลิตสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนแบบดิจิทัลและเครื่องอำนวยความสะดวกแบบอนาล็อก เช่นเครื่องบัน ทึกภาพโทรทัศน์และเสียง เครื่องบันทึก ตัดต่อและผลิต เครื่องบันทึกแบบอนาล็อกทุกประเภท เครื่องสร้างข้อความในวีดิทัศน์ เครื่องเสียง เครื่องถ่ายเอกสารที่มีความเร็วสูง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้
  • ▶ สถานที่ฝึกงาน
    วัตถุประสงค์หลักของที่ฝึกงานคือเพื่อการวิจัยและผลิตสื่อการสอนที่ใช้ในสื่อผสมกับเนื้อหาการศึกษาอันครบครันเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สื่อการสอนประกอบด้วย เทปบันทึกเสียง ดีวีดี ซีดี-รอม สไลด์ เป็นต้น ดังนั้นที่ฝึกงานจึงตอบรับกับการตัดต่อ แก้ไขหรือทำสำเนาหรือการปฏิบัติงานอื่นๆที่ทำให้สื่อการสอนเหมาะสมกับการใช้ในห้องเรียนจริง

⑫ การออกอากาศโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
ในสำนักงานของอาจารย์และห้องเรียน นักศึกษาสามารถชมรายการซีเอ็นเอ็นของอเมริกาและรายการโทรทัศน์ผ่านดามเทียมอื่นๆ อีก 110 รายการที่ใช้ภาษาที่แตกต่างกันถึง 20 ภาษา ได้ตลอดทั้งวัน โดยรับรายการและส่งผ่านเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงได้มีการติดตั้งระบบที่อนุญาตให้ออกอากาศภายในมหาวิทยาลัย ทำให้การศึกษาและงานประเภทอื่นๆที่แตกต่างกันดำเนินต่อไปอย่างดียิ่งขึ้นและสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งดังกล่าวได้ในหลากหลายวิธี

⑬ ห้องข้อมูลการศึกษา
ห้องข้อมูลการศึกษานี้ มีสำเนาข้อมูลการศึกษาสื่อผสมจากต้นฉบับกว่า 53,074 ฉบับ ซึ่งใช้สำหรับการบรรยายหรือสามารถ ให้ยืมได้ในห้องสมุดเสียงและวีดิทัศน์หากต้องการ ทั้งนี้การบันทึกภาพและเสียงของงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีการ นำมาจัดเก็บไว้ที่ห้องข้อมูลการศึกษาแห่งนี้

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์

imgศูนย์คอมพิวเตอร์มีระบบเครือข่ายหลักความเร็วสูง นอกจากระบบพื้นฐานเครือข่ายความเร็วสูงนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ยังได้จัดเตรียมบริการที่มีคุณค่าสำหรับชุมชนมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบข้อมูลผสมผสานกับเทคโนโลยีศิลปะ โดยระบบใหม่นี้ได้จัดเตรียมฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ตตามความต้องการของผู้ใช้ และผู้ใช้บริการที่สามารถดำเนินธุรกรรมหลายอย่างได้ในสถานที่แห่งเดียวและส่งข้อมูลการดำเนินธุรกรรมไปยังสมาชิกทั้งหมดของชุมชนมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพและและสิทธิผลของมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ และมีการพัฒนาคุณภาพและขอบเขตของบริการระบบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น


สิ่งอำนวยความสะดวกใหม่

(1) คาเฟ่คอมพิวเตอร์นานาชาติ
ภายในคาเฟ่คอมพิวเตอร์นานาชาติ ได้จัดให้มีคอมพิวเตอร์จำนวน 27 เครื่อง โดยนักศึกษาสามารถใช้อินเทอร์เน็ตที่รองรับภาษาต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงภาษาญี่ปุ่น จีน ไทย อาหรับ และเยอรมัน ณ ที่แห่งนี้ นักศึกษาสามารถสร้างเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศได้ และยังเพลิดเพลินกับการท่องเว็บไซต์ต่างๆ อีกด้วย

(2) ห้องศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม
ภายในห้องมีพื้นที่ 2 ส่วนซึ่งจัดเตรียมไว้สำหรับการติวหนังสือเป็นกลุ่ม แต่ละส่วนมีโต๊ะ 4 ตัว โต๊ะแต่ละตัวนั่งได้ 4 คน

(3) ห้องประชุมมัลติมีเดีย
ภายในห้องได้จัดโต๊ะรูปตัวยูที่สามารถรองรับผู้เข้าประชุมได้ถึง 37 คน มีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตรวมถึงดีวีดีและ เครื่องบันทึกแถบวีดิทัศน์ โปรเจคเตอร์ และจอสามารถใช้ในการนำเสนอได้