글자크게

글자작게

top

Studia I stopnia (licencjackie)

Katedra Języka i Handlu

Division of Language & Trade
Gwałtownie zmieniające się środowisko handlowe wymaga głębokiego zrozumienia gospodarki oraz szybkiej i mądrej odpowiedzi. Na globalnej arenie gospodarczej ma miejsce wiele zmian, od dwustronnych negocjacji dotyczących Porozumień o Wolnym Handlu (FTA) po wielonarodowe porozumienia handlowe, jako że kraje rywalizują ze sobą, aby poszerzyć lub utrzymać pola swoich interesów narodowych. Nigdy wcześniej w historii zapotrzebowanie na zdolnych i kompetentnych ekspertów handlowych nie było tak duże. Wychodząc na przeciw tym potrzebom, Katedra Języka i Handlu HUFS służy jako kolebka przyszłych ekspertów, tzn. jest „ośrodkiem szkoleniowym przyszłych ekspertów ds. handlu”, wyposażonych nie tylko w unikalną biegłość językową, ale także praktyczną kompetencję zawodową w dziedzinie gospodarki i handlu.