글자크게

글자작게

top

Edukacja dla Globalizacji

Międzynarodowa Szkoła Letnia - Studia Koreańskie i Wschodnioazjatyckie

Międzynarodowa Szkoła Letnia – Studia Koreańskie i Wschodnioazjatyckie (International Summer Session - ISS) na Hankuk University of Foreign Studies (HUFS), działająca nieprzerwanie przez jedenaście lat od czasu jej utworzenia 2003 roku, zapewnia unikalne możliwości dla tych wszystkich, którzy chcą pogłębić swoje zrozumienie koreańskiego społeczeństwa i źródeł jego obecnych tendencji. Studenci z całego świata mogą podnosić swoją biegłość w języku koreańskim poprzez udział w zajęciach językowych ISS, a studenci koreańscy mają okazję by pogłębić swoją znajomość języka angielskiego poprzez studiowanie w międzynarodowym środowisku, gdzie wszystkie kursy są nauczane w języku angielskim.

Międzynarodowa Szkoła Letnia (ISS) zapewnia studentom dobrze zaplanowany program nauczania, a wszystkie kursy są prowadzone przez wybitnych specjalistów z dziedziny studiów koreańskich i wschodnioazjatyckich, z których wielu zostało zaproszonych z prestiżowych zagranicznych uczelni. Wykładowcy i studenci tworzą razem kosmopolityczną atmosferę, która sprzyja głębokiemu zrozumieniu społeczeństwa koreańskiego.Zasady rekrutacji

Kursy w Szkole Letniej ISS są otwarte dla każdego, kto ukończył przynajmniej jeden semestr lub dwa kwartały kolegium lub uniwersytetu. Wymagane jest minimalne GPA 2,00 na 4 punktowej skali (lub jego odpowiednik).
(W wyjątkowych przypadkach, absolwenci szkół średnich, którzy rozpoczną studia na uniwersytecie w semestrze jesiennym 2013 roku, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły letniej).


Wymagania

Kursy w Szkole Letniej ISS są otwarte dla każdego, kto ukończył przynajmniej jeden semestr lub dwa kwartały kolegium lub uniwersytetu. Wymagane jest minimalne GPA 2,00 na 4 punktowej skali (lub jego odpowiednik).
(W wyjątkowych przypadkach, absolwenci szkół średnich, którzy rozpoczną studia na uniwersytecie w semestrze jesiennym 2013 roku, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły letniej).

1) Studenci studiujący na uniwersytecie, na którym językiem wykładowym jest język angielski lub którzy ukończyli szkołę średnią z wykładowym angielskim, nie muszą przedstawić świadectwa znajomości języka angielskiego.

2) Studenci, którzy ukończyli szkołę średnią w Korei oraz studenci, którzy studiują na nieanglojęzycznych uniwersytetach, muszą przedstawić dowód uzyskania wyniku CBT TOEFL powyżej 197 (Internet Based Test IBT 71), TOEIC powyżej 700 lub HUFS FLEX powyżej 625 punktów.

Powyższe wymagania znajomości języka mają na celu upewnienie się, że wszyscy studenci zapisani na kursy w szkole letniej ISS są w stanie odpowiednio brać udział w i w pełni korzystać z zajęć, które są prowadzone w języku angielskim.

Jeżeli student nie posiada certyfikatu TOEFL, TOEIC lub FLEX, może przedstawić alternatywny dowód odpowiedniej znajomości języka angielskiego w postaci listu od profesora uniwersyteckiego zaznajomionego z wymaganymi standardami anglojęzycznego programu uniwersyteckiego i umiejętnościami studenta do brania w nim udziału.

Informacje dot. kursów i zapisów


Regularne czesne pokrywa koszty zapisu na dwa trzygodzinne kursy za 6 punktów (6 godz.). Student, który zapisze się na 6 punktowanych godzin kursów teoretycznych, może także zapisać się na zajęcia językowe po południu. Tylko studenci, którzy zapiszą się przynajmniej na jeden kurs teoretyczny ISS mogą zapisać się na opcjonalne zajęcia z języka koreańskiego lub akademickiego języka angielskiego. Osoby, które otrzymują stypendium na zajęcia przedpołudniowe, otrzymają także stypendium na zajęcia z języka koreańskiego, obliczone w ten sam sposób.

- Wykładowcy ISS
- Oferta kursów


Jak/kiedy przesłać formularz zgłoszeniowy

O miejsce w Międzynarodowej Szkole Letniej HUFS studenci mogą ubiegać się on-line (wydrukowane wersje formularza również zostaną zaakceptowane). Wniosek nie będzie uważany za kompletny i nie zostanie zaakceptowany do momentu, aż wszystkie dokumenty zostaną otrzymane a zapłata za zgłoszenie zostanie potwierdzona. Studenci zostaną powiadomieni o zaakceptowaniu ich wniosków, zazwyczaj w ciągu dwóch tygodni od przyjęcia wniosków albo przed opublikowaną datą zawiadomienia.

Studenci zagraniczni powinni zauważyć, że ich terminy składania wniosków są wcześniejsze niż koreańskich studentów.
Jest to związane z przeznaczeniem odpowiedniego czasu na przetworzenie wiz studenckich i przyjęcie opłat.
Jeśli jesteś studentem uczestniczącym w wymianie, musisz skontaktować się z biurem ds. spraw międzynarodowych na Twoim macierzystym uniwersytecie i złożyć formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem tego biura.


Formularz zgłoszeniowy on-line

Należy wypełnić wszystkie części naszego formularza ISS on-line.

Apply Online

exchange Student

Międzynarodowa Szkoła Letnia (ISS) akceptuje także zgłoszenia studentów z uniwersytetów partnerskich HUFS na zasadzie wymiany krótkoterminowej.
Studenci chcący wziąć udział w naszym programie szkoły letniej na zasadzie wymiany proszeni są o skontaktowanie się z biurem ds. współpracy międzynarodowej ich rodzimej instytucji.Formularze zgłoszeniowe

- Akceptujemy także wnioski studentów płacących czesne przesłane drogą pocztową.
- Proszę pobrać ze strony formularz zgłoszeniowy i wysłać go do naszego biura ISS.
- W przypadku chęci zakwaterowania na terenie kampusu, należy wypełnić wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim.

Międzynarodowa Szkoła Letnia - formularz zgłoszeniowy

Dom Studencki – formularz aplikacyjny

Stypendium - formularz aplikacyjny


Terminy przyjmowania zgłoszeń

2 stycznia ~ 1 stycznia ~ 2 maja 2014 r. dla studentów zagranicznych
2 stycznia 1 stycznia ~ 6 czerwca 2014 r. dla studentów HUFSDane kontaktowe

- Adres :
Office of International Summer Session in Korean & East Asian Studies 107, Imun-ro, Dongdaemun-gu, Seoul, Korea, 130-791

- Website : http://summer.hufs.ac.kr
- Tel : +82-2-2173-2062
- Faks : +82-2-2173-2877
- E-mail : summer@hufs.ac.kr / isshufs@gmail.com

TEL. +82-2-2173-2062 e-mail. summer@hufs.ac.kr / isshufs@gmail.com