글자크게

글자작게

top

üniversite

Araştırma Merkezi

Yabancı diller ve Edebiyat Araştırma Merkezi Uluslararası Alan Çalışmaları Araştırmacılığı Merkezi Uzmanlık Alan Çalışmaları Araştırma Merkezi
 • Yabancı diller Eğitim Enstitüsü
 • Yabancı diller edebiyat Enstitüsü
 • Dil Araştırma Enstitüsü
 • Tercüme & Çeviri Enstitüsü
 • Japon Çalışmaları Enstitüsü
 • Çinli Çalışmaları Enstitüsü
 • Güneydoğu Asya Araştırmaları Enstitüsü
 • Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü
 • İngiliz ve Amerikan Araştırmaları Enstitüsü
 • Latin Amerika Araştırmaları Enstitüsü
 • AB Araştırmaları Enstitüsü
 • Doğu Avrupa ve Balkan Enstitüsü
 • Rus Araştırmaları Enstitüsü
 • Afrika Araştırmaları Enstitüsü
 • Güney Asya Araştırmaları Enstitüsü
 • Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü
 • Ekonomi ve İşletme Enstitüsü
 • Felsefe ve Kültür Araştırmaları Enstitüsü
 • Tarih ve Kültür Enstitüsü
 • İletişim ve Bilgi Enstitüsü
 • İşletme Araştırma Enstitüsü
 • Temel Fen Enstitüsü
 • Hukuku Araştırma Enstitüsü
 • Bilgi ve Endüstri Mühendisliği Enstitüsü
 • Çevre Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Küresel Siyaset Enstitüsü
 • Hükümet ve Yönetim EnstitüsüYabancı diller ve Edebiyat Araştırma Merkezi

Yabancı diller Eğitim Enstitüsü
Yabancı Dil Eğitim Enstitüsü küreselleşme çağında bilgi toplumu ihtiyaçlarını karşılamak ve yabancı dil öğretimi ve sistematik şekilde geliştirmek için kurulmuştur. Yabancı dil eğitim politikası ve müfredat, eğitim materyalleri, öğretim ve çalışma yöntemleri, değerlendirme ve öğretmen eğitimi de dahil olmak üzere yabancı dil eğitimi ile ilgili tüm alanlarda, entegre araştırma yöntemleri ile , yabancı dil eğitim sistemi için daha etkili alternatifler sağlamaktadır.

Yabancı diller edebiyat Enstitüsü
Yabancı diller edebiyat enstitüsü 1995 yılında yabancı dillere ait edebiyatları inceleme aynı zamanda kore edebiyatını yabancı okurlara çeviri yaparak okuma imakanı sağlama amacıyla kurulmuştur. Hufs gücünden yararlaran enstitü akademik alanlarda edebiyat sunumları, çeviriler, sunumlar ve yayıncılık faaliyetleri göstermektedir. Enstitü Kore’de yabancı edebiyat çalışmalarını artırmak ve Kore edebiyatını diğer ülkelere tanıtmak için çalışmalar yapmaktadır.
 
Dil Araştırma Enstitüsü
1969 yılında kurulan, Dil Araştırma Enstitüsü dilbilim konusunda uzmanlaşmış Kore'nin ilk üniversite araştırma merkezidir. Dillerin genel özellikleri üzerinde araştırma yaparak, fonetik, morfoloji, konuşma ve dil çalışmaları ile yabancı dil eğitimi konusunda teorik bir temel oluşturur. HUFS bünyesindeki 30 dil bölümü ile ortak çalışmalar yaparak diller arasında karşılaştırmalı araştırmalar yapmaktadır.

Tercüme & Çeviri Enstitüsü
Tercüme & Çeviri Enstitüsü Kore'de hızla büyüyen tercüme ve çeviri işlekliklerinin geliştirmesini desteklemek için tercüme ve çeviri çalışmalarında teorileri tanımlayarak 1 Eylül 1997 açıldı. Sistematik tanımlayan tercüme ve çeviri çalışmaları sayesinde ekonomi, siyaset ve kültür alanlarına atlamaya başlayarak Kore’nin uluslararası prestijini geliştirmek ve HUFS’un küreselleşesine zemin hazırlamak için 21. yüzyılda Kore konumunu pekiştirmektedir. Ayrıca Enstitüsü konferans tercümesi ve çevirisi ile igili teori ve eğitimi geliştirir ve tercüme ve çeviri araştırmaları için dünya standartlarında uygun altyapıyı kurar ve uluslararası seviyede tercüme ve çevirme araştırmaları yönlendirmeye çaba göstermek için uluslararası akademik değişimi sürekli destekler.

 

Uluslararası Alan Çalışmaları Araştırmacılığı Merkezi

Japon Çalışmaları Enstitüsü
Japon toplumu ve kültürü araştırması Kore’de durmadan birikmesi sebebiyle Japonya ile ilgili daha kapsamlı ve sistematik araştırmak için ihtiyacı vardır. Böyle ihtiyacıya karşılık olarak Kore'de Japon çalışmaların ilerlemesine katkıda bulunmak için dili, edebiyatı, tarihi, kültürü, siyaseti ve ekonomisiye dahil olarak Japonya’nın kültürel ve sosyal bilimleriyle ilgili kapsamlı araştırma yoluyla Enstitüsü kurulmuştur.

Çinli Çalışmaları Enstitüsü
Çin Araştırmaları Enstitüsü hızla gelişen küresel ortamda Çin'in anlayışını artırmak için artan ihtiyacı ile, genç bilim adamlar ve uzmanlar ile Çin bölge konusuyla kapsamlı araştırmasını yürüten ülkenin ilk özel enstitüsü olarak 13 Ocak 1972 yılında kurulmuştur. Enstitü Çin’in siyaseti, ekonomisi, sosyal kültürü, dili ve edebiyatı olmak üzere Çin bölge çalışmaları yürütmektedir. Ayrıca bu Enstitü çağ, doktrin, teori ve bugünlerde Kore tarafından takip edilmesi gereken önemli konular gibi genel Çinli çalışmaları araştırır ve düzenler. Bugünlerde Enstitü organik bağlantılı ve Çin Dilleri Fakültesi ile akademik faaliyetlerde işbirliği yapmaktadır ; 2009 yılında bölümünden fakülte statüsüne yanı sıra Çince Tercüme & Çevirme Fakültesi, Yüksek Okulun Çin Araştırma Fakültesi içindeki Uluslarararası ve Alan Araştırması Bölümü, Yüksek Okulun Çin Dili ve Edebiyatı Fakültesi ve Tercüme & Çevirme Yüksel Okulun Korece-Çince Bölümüne yükseltildi. Aynı zamanda Pekin Üniversitesi, Fudan Üniversitesi, Nanjing Üniversitesi, Shenzen Üniversitesi, Yanbian Üniversitesi, Harbin Normal Üniversitesi ve Sosyolojinin Shanghai Akademisi gibi Çin'in önemli eğitim enstitüleriyle birçok akademik değişimlerini yürütmektedir.

Güneydoğu Asya Araştırmaları Enstitüsü
Güneydoğu Asya'dan 11 ülke Kore’den coğrafi olarak yakın kaynak-zengin ülkelerdir. Kore işletmeleri bu bölgelerde önemli yer tutmaktadır. Ancak, Kore'de yürütülen bölgedeki ülkelere ilişkin araştırma eksiklik olmuştur. Bu bölgede konuşulan dilini öğreten tek üniversite olarak HUFS bölge ile ilgili alanlarda çok çeşitli araştırma yürütmektedir ; siyaseti, ekonomisi, kültürü, tarihi, dil bilimi ve edebiyatı. Bu çabalar sayesinde Enstitüsü geniş bilgi ve bilimi devlet kurumlara, basın ve Kore işletmeleriye sağlamaya ve akademik araştırma sistemi kurmaya çalışmaktadır.

Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü
Siyaset, diplomasi, ekonomi, toplum, din ve kültür gibi Orta Doğu kapsamlı araştırması ve çalışması yoluyla Kore ve Orta Doğu arasındaki ilişkisiye katkıda bulunmayı amaçlayarak Orta Doğu Enstitüsü 15 Ocak, 1976 yılında kuruldu. Kore'nin üniversitesiye bağlı Ortadoğu araştırma enstitüleri arasında en eski araştırma enstitüsü olarak, ülkedeki pek çok en yetkili Ortadoğu uzmanları burada çalışmaktadır. Enstitünün ana faaliyetleri konferanslar düzenlemek, dergi ve veritabanı yayınlamak, yurtdışı akademik kurumlarla değişmek, Ortadoğu ile ilgili materyaller toplamak ve çevirmek en sonunda devlet kurumlarla alâkalı işbirliği yapmaktır. HUFS’un Ortadoğu bölgesinde yedi üniversite ile kardeşlik ilişkileri kurmak için anlaşmalar imzaladığından Enstitü Ortadoğu ülkelerinde çeşitli araştırma enstitüleri ile akademik değişim için önemli rol yapmaktadır.

İngiliz ve Amerikan Araştırmaları Enstitüsü
Enstitü milletimizin ihtiyaçlarına daha proaktif tepki göstermek ve akademik anlayışını artırmak için Mart 1993 yılında kuruldu ; kapsamlı çalışmak için Kuzey Amerika, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz Milletler Topluluğu, özellikle İngiltere’nin toplumu, kültürü, tarihi, edebiyatı ve eğitim sistemini araştırmaktadır. Ağustos 2003, adını Kuzey Amerika Çalışmaları Enstitüsü’nden İngiliz ve Amerikan Araştırmaları Enstitüsü’nü değiştirildi ve onun sistemi tamamen düzenledi. İngilizce işlerine geniş yetkinlik ve deneyime dayanarak Enstitü akademik temeli sağlamlaştırmaya devam edecektir.

Latin Amerika Araştırmaları Enstitüsü
Latin Amerika bölgesinin siyaseti, ekonomisi, sosyal konuları ve kültürünü araştırmak için ve Güney ve Orta Amerika bölgesinde uzmanlaşan insani kaynağı geliştirmek için Enstitü, 1 Temmuz 1974 tarihinde kurulmuştur. Bölgeler ve akademik çevreler arasındaki değişimi 21. Yüzyılda anlamlı bir biçimde küresel toplumda genişlediğinden Enstitü ülkenin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla akademik / endüstriyel işbirliğe katılmaya ve bölgenin gelişmelerine ayak uydurmaya çalışmaktadır.

AB Araştırmaları Enstitüsü
Avrupa Birliği Çalışmaları Enstitüsü siyaset, hukuk, ekonomi, toplum, kültür, dil, AB üyesi ülkelerin edebiyatı ve derinlemesine AB araştırması bireysel ya da disiplinler arası çalışmalar yapılması için kurulan bir araştırma merkezidir. Enstitü HUFS’a özgü dilsel ve kültürel altyapıdan yararlanarak Avrupa çalışmaktadır. Ayrıca, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Hollandaca, İspanyolca ve Lehçe yanı sıra İngilizceye akıcı olan profesyonel kadrosunun yardımıyla, bu doğru bilgileri almaktadır ve sistematik bilgi oluşturmaktadır.

Doğu Avrupa ve Balkan Enstitüsü
Doğu Avrupa ve Balkan Enstitüsü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş döneminde Doğu Avrupa Bloku olarak anılan orta ve doğu Avrupa'daki ve Balkan Devletlerinin eski sosyalist ülkelerine ilgilendiren beşeri ve sosyal bilimlere odaklanan araştırma faaliyetlerini sürdürmek için kurulmuştur. 1989 yılında Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana bölgelerin siyasi, ekonomik ve diplomatik önemi Avrupa için değil, Kore'nin ulusal çıkarları için artmıştır. Bu her zamankinden daha fazla bölgelerin uzmanlaşmış ve derinlemesine çalışmalar sürdürme ihtiyacı gerektirir. Enstitü bölgelerin yerli dillerde yazılmış belgeler yoluyla çalışmalar yapabilecek Kore'nin tek araştırma kurumudur ve Kore'nin siyasi ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için hem uzmanlık hem de pratiklik ile araştırma ve akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Rus Araştırmaları Enstitüsü
Hükümetin daha agresif akademik değişim sürdürmesine ve komünist devletlerin temel çalışmalarını araştırmasına ihtiyaçlarına yanıt olarak HUFS bir üniversiteye bağlı araştırma kuruluşu olarak 13 Ocak 1972 tarihinde Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa Çalışmaları Enstitüsü'nü kurdu ; siyaseti, ekonomisi, sosyal konuları ve kültürü ; bu ülkeler ile ilişkileri geliştirmek için bir çaba ile. Ancak, Sovyet cumhuriyetleri parçalanmasının ve 1990'ların başında Doğu Avrupa'nın sosyalist sistemlerinin dağılmasından sonra, Enstitüsü belirtmek ve araştırma ülkeleri uzmanlaşmak için Rus Araştırmaları Enstitüsü olarak yeniden adlandırıldı. Ayrıca siyaseti, ekonomisi, toplumu ve kültürü gibi Rusya ve BDT'n genel yönleri derinlemesine çalışmalar için yol vermektedir.

Afrika Araştırmaları Enstitüsü
53 ulusu kapsayan Afrika, dünyanın ikinci büyük kıtası olup Asya ve akademik alanlar için siyaset, ekonomi ve kültürel konular dahil olmak üzere çok önemli bir çalışma alanıdır. Son demokratikleşme dalgasına bakıldığında iç savaşların durdurulması ve çok partili sistemlerin kabul edilmesine göre birçok Afrika ülkesinin siyasi istikrarı ve ekonomik gelişimini sağlamak için hazır oldukları anlasilmaktadir. Sonuç olarak Afrika kıtasının küresel toplumda 21.yüzyıldan daha önemli bir rol alması beklenmektedir. Afrika Araştırmaları Enstitüsü bölgesinde derinlemesine araştırma yoluyla Afrika’nin incelemesi çabalarını artırmak için 15 Mart 1977 tarihinde kurulmakta olup sonuçta Afrika’ya giriş stratejisinin ve ikili ilişkilerin geliştirmesi hedeflenmektedir. 2007 Kasım’da the Korea Research Foundation’un destek altında Kore Araştırma Vakfı Beşeri Kore (HK) Fonu almış ve ‘yurtdışı bölgeyi okuyan umut verici araştırma enstitüsü’ olarak seçilip o zamandan beri aktif araştırma durumundadır.

Güney Asya Araştırmaları Enstitüsü
Mart 1995’te kurulan, dili, kültürü, tarihi, siyaseti, ekonomik durumu, ve Güney Asya ülkelerinin(Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka, Nepal, Maldivler ve Butan.) sosyal konuları da dahil olmak üzere çeşitli yönlerden, Güney Asya kapsamlı ve sistematik çalışmaları yürüten ülkemizin tek araştırma enstitüsüdür. Ensititünün amacı ise Hindistan dahil olmak üzere Güney Asya’nın sekiz ülkelerinde akademik sistemi kurmak ile araştırma faaliyetlerini genişletmektir. Aynı zamanda yayılma konusunda doğru iş yapan ve bölgesindeki bilgileri devlet kurumları, basın ve özel işletmeler gibi çeşitli organizasyonlara veren bir araştırma enstitüsü olarak aktif bir rol olmaktır..

Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü
Orta Asya Araştırmaları Enstitüsünün temel amacı, Orta Asya bölgesinde birçok ülkedeki siyaset, sosyoloji, ekonomi ve hukuk gibi sosyal bilimler ve dil, edebiyat, kültür, folklor, tarih ve felsefeleri gibi beşeri bilimlerin çeşitlendirilmiş ve genel ortak çalışmalarını üzerine almaktır. Orta Asya ülkelerinin kültürel anlayışina uyarak diğer üniversitelerle ortak araştırmayı takip işlemleriyle bu Enstitü, derin çalışma sonuçları üretmek ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak için çaba göstermektedir. Bu tür çabalarıyla Enstitüsü Orta Asya’nın yurtiçi ve uluslararası çalışmalarında öncü bir rol almakta ve tavsiye edici bir Kore-Orta Asya ilişkileri kurmaktadır.

 

Uzmanlık Alan Çalışmaları Araştırma Merkezi

Ekonomi ve İşletme Enstitüsü
Bu Enstitü aslında 1 Mart 1969 tarihinde HUFS’a-bağlı ticaret araştırma merkezi olarak kuruldu fakat ama 1 Mart 1981 tarihinde Ekonomi ve İşletme Enstitüsü olarak değiştirildi. Temel amacı ekonomi, işletme ve ticaret ile ilgili teoriler üzerinde çalışmalarıdır. İkinci amacı ise bu tür teorileriyle ilgili güncel konularda çeşitli ampirik araştırma hem de politika ve stratejiler üzerinde çalışmalarıdır. Son olarak benzersiz gücü ve kritik varlıkta olan HUFS’un geniş bir yabancı çalışmalar araştırma ortamını ekonomi, işletme ve ticaret araştırmaları açısında destekleyerek ülkemizin siyaset, ekonomi ve toplumun küreselleşmeye ilerlemesini hedeflemektedir.

Felsefe ve Kültür Araştırmaları Enstitüsü
Bu enstitü, felsefe ve çağdaş kültürün yaratıcı çalışmalarla gerçeği aramak araştırma amacıyla birlikte gerçeğe uyularak insanlığın barışına katkı ve yeni bir kültür yaratmak için 1 Eylül 1982 tarihinde kurulmuştur.

Tarih ve Kültür Enstitüsü
Tarih ve Kültür Enstitüsü, tüm dünyadaki bölgelerin sistem, felsefe, kültür ve tarihi üzerine karşılaştırmalı çalışmaları üstlenmek için 1 Mart 1984 tarihinde kurulmuştur. Bu enstitüsü yaşam, arşiv ve video kültürü gibi kültür tarihi üzerinde durularak bu araştırmayla uluslararası farklı kültürleri anlamak için araştırma ve eğitim çalışmalarını uygular. Ayrıca Kore ve dünyanın diğer bölgelerindeki tarihi karşılaştırmak için bir forum oluşturulmuştur. 1986 yılından beri yayınlanan dergi "Tarih ve Kültür, çalışmaları"nda, akademik başarıları ile bilinmektedir ve 2005 yılında the Korea Research Foundation (KRF) tarafından kayıtlı dergi olarak belirlenmiştir. Bu enstitü sıklıkla yurtdışında yaşayan Koreliler ve KRF tarafından dış kaynaklı projeler için seçilmektedir.

İletişim ve Bilgi Enstitüsü
Bu enstitü akademik ve pratik araştırmaları sürdürmek için 1 Mart 1984 tarihinde kurulmuştur ve iletişim alanında uzmanlaşmış eğitim projelerine katkıda bulunur. Enstitü adı da 1997 yılında İletişim ve Bilgi Enstitüsü tarafından revize edilmiştir.

İşletme Araştırma Enstitüsü
İşletme Araştırma Enstitüsü başlangıçta araştırma ve analiz ilgili işletme ortamında daha rasyonel çözümler aramak ve yönetim çalışmalarının ilerlemesini gerçekleştirerek topluma katkıda bulunmak için Management Information Systems (MIS) adıyla Şubat 1986 yılında kurulmuştur. Bir senede iki kere Business Management Research ve MIS Araştırması yayınlamaktadır. Bunun adı Ocak 1997 yılında İşletme Araştırmaları Enstitüsü olarak değiştirilmiştir ve Hedefi ise endüstriyel ve akademik alanın işbirliğiyle toplumuzda gerekli olan işletme bilgilerinin ilermesi olarak düzenlemiştir. Aynı zamanda endüstriyel ve akademik alanın işbirliğiyle gelişmiş yönetim tekniklerinin geliştirilmesini sağlamaktadır.

Temel Fen Enstitüsü
Temel Fen Enstitüsü Temel bilimlere verimli çalışmaları ile gerekli bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunmak için 11 Şubat 1986 tarihinde HUFS’a bağlı bir araştırma kurumu olarak kurulmuştur.

Hukuku Araştırma Enstitüsü
Hukuku Araştırma Enstitüsü ülkemizin hukuku araştırma ve ilermesini sağlamak için hem de yabancı mukayeseli hukuk araştırma kurumları ve uluslararası yasal bilim adamları ile işbirliği yaparak HUFS’un önemli özelliklerinden bir tanesi olan yabancı çalışmalar konusunda kapsamlı çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla 1992 yılında kurulmuştur. Ayrıca Kore sistemler ve diğer ülkelerin yasal teorilerinin karşılaştırmalı çalışmalarıyla yasal ihtiyaçlarını karşılamayı ve yurtdışındaki şirketlerin yabancı ülke kanunları hakkında sorulara cevabı vermeyi sağlamaktadır. Böylece hukuki alanda önemli ve benzersiz bir katkı sağlamaktadır.

Bilgi ve Endüstri Mühendisliği Enstitüsü
Bilgi ve Endüstri Mühendisliği Enstitüsü, Informatin Technology ilgili alanlarda ortak araştırmayla Bilgi Endüstrisi Enstitüsü olarak bir uzmanlık edinerek yeni bir yüksek-teknoloji geliştirmesiyle geleceğe önderlik edecek kişileri beslenmekte olup Bilgi Endüstrisi Enstitüsünün gelişimini hızlandırarak yeni bir eğitim ortamında rekabet avantaji alıp küreselleşme konusunda HUFS’un ilerlemesi ve yerel topluluklar ve milletin gelişimine katkı bulunmak için çaba göstermektedir.

Çevre Fen Bilimleri Enstitüsü
Çevre Fen Bilimleri Enstitüsü, yeni teknolojinin geliştirilmesi, daha çözülmemiş çevre sorunlarının etkili bir şekilde giderilmesi ve Kore ve her yerde insanların rahat bir yaşam ortamında korunması için kurulmuştur. Araştırma başarıları uzmanlaşmak için bir çaba olarak İtalya'da bulunan Inter-University Consortium of Chemistry for the Environment, Utah State üniversitesi ve Delaware üniversitesi ile akademik değişim anlaşması imzalamıştır. 2002 yılından itibaren Yanbian Üniversitesi Çevre Araştırma Enstitüsü’nün çevre çalışma projesine katılmaktadır. Çevre Fen Bilimleri Enstitüsü, pratik bir katkı yapmayı ve aktif olarak özel şirketlere teknolojik destek sağlamaktadır.

Küresel Siyaset Enstitüsü
Küresel Siyaset Enstitüsü en başta her bölgenin siyaseti ve genel uluslararası siyaset üzerine bir araştırma amacıyla ‘Saemaeul Enstitüsü’ ismiyle 1979 yılında başlamıştı. Sonra da yerel öz-yönetim sistemlerinin değişik ortamda uygulanması, Kuzey-Güney Kore ilişkilerinin iyileştirilmesi ve diğer ülkelerle karşılaştırmalı çalışma için 9 Mart 1993 tarihinde Kamu Politikaları Enstitüsü olarak tekrar değiştirilmiştir. Ve, Mart 1999'da, Enstitü adı sosyal bilimlerdeki genel alanlarda ilişkiyi daha derinlestirmek ve çeşitlendirilmiş araştırma faaliyetlerini sürdürmek için Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak değiştirilmiştir. Daha sonra, Daha sonra, Enstitü tüm araştırma alanlarının özelliklerini maksimize etmek üzere 6 Aralık 2008 tarihinde Küresel Siyaset Enstitüsü olarak değiştirilmiş ve o zamandan beri bağımsız ayrı araştırma alanlarında çeşitli çalışmalara devam etmektedir.

Hükümet ve Yönetim Enstitüsü
Hükümet ve Yönetim Enstitüsünün kuruluş amacı ise hükümet, sivil toplum ve pazar alanı aralarındaki bir işbirliği sistemi karşı ulusal ilişkiler yönetiminde paradigma kayması ortasında ulusal işlerin yönetimi ile ilgili genel alanlarda hükümetin faaliyetleri, ve kamu kuruluşlarının ilgili kamu idaresi ve politikaları üzerine çalışmaları, ve bü tür çalışmaları kolaylaştırmak için akademik faaliyetlerin genişlemesini teşvik etmektir.