글자크게

글자작게

top

Osnovne akademske studije

Istraživački institut

Center for Foreign Language and Literature Research Istraživački centar za međunarodne studije Centar za specijalizovane studije
 • Institut za učenje stranih jezika
 • Institut za stranu književnost
 • Institut za jezike
 • Institut za prevođenje
 • Institut za japanske studije
 • Institut za kineske studije
 • Institut za jugoistočno-azijske studije
 • Institut za bliskoistočne studije
 • Institut za britanske i američke studije
 • Institut za latinoameričke studije
 • Institut za studije Evropske unije
 • Istočnoevropski i Balkanski institut
 • Institut za ruske studije
 • Institut za afričke studije
 • Institut za južnoazijske studije
 • Institut za centralnoazijske studije
 • Institut za ekonomiju i biznis administraciju
 • Institut za filozofiju i kulturalne studije
 • Institut za istoriju i kulturu
 • Institut za komunikacije i informacije
 • Institut za poslovna istraživanja
 • Institut osnovnih nauka
 • Pravni institut
 • Institut za informisanje i industrijski inženjering
 • Institut za zaštitu životne sredine
 • Institut za globalnu politiku
 • Institut za vladu i upravuCentar za strane jezike i književnost

Institut za učenje stranih jezika
Institut za učenje stranih jezika je osnovan s ciljem da zadovolji potrebe informacionog društva u eri globalizacije i poboljša teoriju i praksu u nastavi stranih jezika sistematskim i efikasnim učenjem. Kroz integrisano istraživanje, razvoj i aktivnosti u svim oblastima vezanim za učenje stranih jezika, uključujući obrazovnu politiku, nastavne planove i programe, nastavna sredstva, metode učenja, evaluaciju i obuku nastavnika, uspostavljaju se efikasnije alternative za sistem učenja stranih jezika.

Institut za stranu književnost
Institut za stranu književnost osnovan je 1. marta 1995. godine s ciljem da igra ključnu ulogu u promovisanju inostrane literature u Koreji uz dubinsku analizu inostrane književnosti, kao i prevođenje i promovisanje korejske literature za inostrane čitaoce. Zahvaljujući kapacitetu HUFS-a (i izuzetnim poznavaocima strane književnosti koji na njemu rade), Institut se aktivno bavi studijama književnosti, akademskim prezentacijama, prevođenjem, izdavaštvom i akademskim razmenama. Uz taj trud, Institut nastoji da poboljša nivo istraživanja inostrane književnosti u Koreji i da pruži podsticaj naporima da se korejska književnost predstavi u drugim zemljama.
 
Institut za jezike
Osnovan 1969. godine, Institut za jezike je prvi univerzitetski istraživački centar u Koreji specijalizovan za lingvistiku. Utemeljen u istraživanju opštih karakteristika ljudskih jezika, on gradi teorijsku osnovu za izučavanje stranih jezika, zajedno sa studijama fokusiranim na fonetiku, morfologiju, delove govorne i semantičke strukture pojedinih jezika, što su osnove lingvističkih studija. Kroz zajedničke studije s tridesetak odseka za jezike na HUFS‒u, ovaj institut se bavi i komparativnim studijama različitih specifičnih jezika. Horizont humanističkih nauka proširen je interdisciplinarnim istraživanjima u srodnim oblastima, kao što su kognitivne nauke, informatika i informacione tehnologije.

Institut za prevođenje
Institut za prevođenje otvoren je 1. septembra 1997. kako bi podržao razvoj brzorastućih aktivnosti u Koreji, a čiji je cilj bio razvoj teorijskih pretpostavki u studijama tumačenja i prevođenja. Sistematski definišući studije tumačenja i prevođenja, Institut je učvrstio mesto Koreje u XXI veku kako se ona okrenula prema svetu na polju ekonomije, politike i kulture, unapredio je njen međunarodni status i uspostavio status HUFS‒a na međunarodnoj sceni. Osim toga, Institut unapređuje teoriju i obrazovanje, gradi vrhunsku infrastrukturu za ovakve studije, podiže kvalitet studija tumačenja i prevođenja i kontinuirano promoviše akademsku razmenu u cilju pojačanih napora da se studije podignu na međunarodni nivo.

 

Istraživački centar za međunarodne studije

Institut za japanske studije
Iako istraživanje japanskog društva i kulture ima dugu tradiciju u Koreji, pojavila se potreba za obuhvatnijim i sistematičnijim bavljenjem Japanom. Kako bi se na ovu potrebu odgovorilo, osnovan je Institut koji bi japanske studije unapredio kroz obuhvatno istraživanje kulture i društvenih nauka Japana, uključujući japanski jezik, književnost, istoriju, kulturu, politiku i ekonomiju.

Institut za kineske studije
Usred sve veće potrebe za boljim razumevanjem Kine u globalnom kontekstu, koji se ubrzano menja, 13. januara 1972. godine osnovan je Institut za kineske studije kao prvi nacionalni institut specijalizovan za sveobuhvatna istraživanja o kineskom regionu, a njegove članove čine mladi naučnici i stručnjaci prvenstveno iz Odseka od kineski jezik HUFS-a, koji je producirao više diplomaca kineskih studija nego bilo koji drugi univerzitet u Koreji. Institut se bavi studijama kineske regije, uključujući kinesku politiku, ekonomiju, društvo, kulturu, jezik i književnosti. Institut takođe analizira i organizuje ukupne kineske studije hronološki, kao i po doktrinama i teorijama, i istražuje pitanja aktuelna za današnju Koreju. Trenutno je Institut organizaciono povezan i sarađuje na akademskim aktivnostima na Fakultetu za kineske jezike, koji je 2009. godine nastao iz Odseka za prevođenje za kineski jezik, Odseka za kineske studije Fakulteta za međunarodne i regionalne studije, smer kineski jezik i književnost, i Korejsko-kineskog Odseka Fakulteta za tumačenje i prevođenje. Takođe se bavi akademskom razmenom s mnogim kineskim značajnim obrazovnim institucijama, uključujući Univerzitet u Pekingu, Univerzitet Fudan, Univerzitet Nanđing, Univerzitet Šenzen, Univerzitet Janbian, Harbinski univerzitet, Šangajsku akademiju društvenih nauka.

Institut za jugoistočno-azijske studije
Jedanaest zemalja Jugoistočne Azije države su bogate resursima i geografski su blizu Koreji, tako da korejska preduzeća imaju znatno prisustvo u ovom regionu. Ipak, u Koreji su bile nedovoljno razvijene studije koje bi se ovim zemljama bavile. Kao jedini univerzitet u zemlji na kome se uče jezici koji se govore u Jugoistočnoj Aziji, HUFS teži istraživanjima u raznim oblastima koje se odnose na ovaj region, uključujući politiku, ekonomiju, kulturu, istoriju, jezik i književnost, odnosno organizuje nastavu jezika i književnosti, regionalne studije. Tim naporima Institut nastoji da obezbedi širok spektar informacija i saznanja korisna vladinim agencijama, medijima i korejskim preduzećima koja posluju u regionu, kao i da uspostavlja dalje akademski sistem za istraživačke aktivnosti koje se tiču ovog regiona.

Institut za bliskoistočne studije
Institut za bliskoistočne studije, koji je počeo s radom 15. januara 1976. kao institut u okviru HUFS-a, osnovan je u nameri da kroz studije i istraživanja doprinese boljim odnosima između Koreje i zemalja Bliskog istoka, i bavi se obuhvatnim proučavanjem bliskoistočnih zemalja, uključujući politiku, diplomatiju, ekonomiju, društvo, religiju i kulturu. Kao istraživački institut s najdužom tradicijom među univerzitetskim bliskoistočnim institucijama u Koreji, ovaj Institut je obezbedio najveći broj najautoritativnijih eksperata za Bliski istok u zemlji. Primarne aktivnosti Instituta uključuju organizovanje konferencija, izdavačke delatnosti i baze podataka, razmenu s inostranim akademskim institucijama, prikupljanje i prevođenje materijala vezanih za Bliski istok i saradnju s relevantnim državnim agencijama. HUFS je sa sedam univerziteta u regionu Bliskog istoka zaključio sporazume u cilju uspostave sestrinskih odnosa, a Institut za bliskoistočne studije je institucija kojoj je namenjena uloga ključnog faktora akademske razmene s različitim istraživačkim institutima u zemljama Bliskog istoka.

Institut za britanske i američke studije
Institut je osnovan u martu 1993. kako bi proaktivno odgovorio na potrebu da Koreja kroz sveobuhvatne studije još više produbi akademsko razumevanje i unapredi istraživanja društva, kulture, istorije, književnosti i obrazovnog sistema Severne Amerike, naročito SAD, kao i Britanskog Komonvelta, posebno Engleske. Do avgusta 2003. godine, kada je temeljno reorganizovan i kada je dobio današnji naziv, institut se zvao Institut za severnoameričke studije. Na osnovu širokih oblasti delovanja i iskustva u angloameričkim studijama, institut kroz saradnju s drugim univerzitetima i zajedničke istraživačke projekte koji se tiču Velike Britanije i SAD nastavlja da učvršćuje akademsku osnovu za bolje razumevanja ovih zemalja. Cilj Instituta je da pruži korisne informacije o ovim zemljama kako bi naš narod nastavio dosadašnji tempo političkog i ekonomskog razvoja.

Institut za latinoameričke studije
Institut je osnovan 1. jula 1974. godine kako bi proučavao politiku, ekonomiju, društvena pitanja i kulturu u regionu Latinske Amerike, i obrazovao stručnjake specijalizovane za region Centralne i Južne Amerike. Pošto regionalna razmena i saradnja akademskih krugova dobija sve veći značaj u globalnoj zajednici XXI veka, Institut nastoji da bude u toku s dešavanjima u ovom regionu i učestvuje u akademskoj i industrijskoj saradnji s latinoameričkim zemljama u cilju doprinosa nacionalnom napretku.

Institut za studije Evropske unije
Institut za studije Evropske unije je istraživački centar koji organizuje preduzimanje pojedinačne ili interdisciplinarne studije koje se bave politikom, pravom, ekonomijom, društvom, kulturom, jezikom, književnošću zemalja članica EU, kao i dubinskim istraživanjem Evropske unije kao političke celine. Institut se bavi evropskim studijama koristeći jedinstvenu lingvističku i kulturalnu infrastrukturu HUFS-a, i uz pomoć stručnog osoblja koje tečno, kao i engleski, govori nemački, francuski, italijanski, holandski, španski i poljski, nudi tačne informacije i sistematski organizovano znanje o EU.

Istočnoevropski i Balkanski institut
Istočnoevropski i Balkanski institut osnovani su s ciljem da nastave istraživačke aktivnosti fokusirane na humanističke i društvene nauke koje se bave bivšim socijalističkim zemljama u Srednjoj i Istočnoj Evropi i na Balkanu, regionu koji je nakon Drugog svetskog rata i u eri hladnog rata nazivan Istočnoevropskim blokom. Od kraja hladnog rata 1989. godine, politička, ekonomska i diplomatska važnost ovog regiona povećala se ne samo za Evropu već i za nacionalne interese Koreje. Odatle i veća nego ikad potreba za specijalizovanim i dubinskim studijama ovog regiona. Institut je jedina istraživačka ustanova u Koreji sposobna da radi te studije na osnovu izvora pisanih na jezicima ovog regiona, odnosno da organizuje istraživanja i akademske aktivnosti istovremeno i stručne i praktične, kako bi izašao u susret političkim i društvenim potrebama Koreje.

Institut za ruske studije
Odgovarajući na potrebe vlade za agresivnijom akademskom razmenom i sprovođenjem istraživanja na osnovnim studijama u komunističkim državama, HUFS je 13. januara 1972. osnovao Institut za sovjetske i istočnoevropske studije kao univerzitetski istraživački centar koji bi se bavio širim različitim aspektima Sovjetskog saveza i istočnoevropskih država, uključujući politiku, ekonomiju, društvena pitanja i kulturu, a sve u nastojanju da se poboljšaju odnosi s ovim zemljama. Međutim, nakon raspada Sovjetskog saveza i socijalističkog sistema u Istočnoj Evropi ranih 1990-ih, Institut je preimenovan u Institut za ruske studije, kako bi se specijalizovao za pojedinačne zemlje i tako napravio mesta za specijalističko analitičko izučavanje Rusije i Zajednice nezavisnih država, naročito u pogledu politike, ekonomije, društva i kulture.

Institut za afričke studije
Sa svoje 53 zemlje, Afrika je posle Azije drugi po veličini kontinent, i kao takva važna je oblast studija na različitim akademskim poljima, uključujući politiku, ekonomiju i kulturu. Kroz nedavni niz demokratskih promena, prekid građanskih ratova i usvajanje višestranačkog sistema, mnoge afričke zemlje stekle su uslove da postignu političku stabilnost i započnu ekonomski razvoj. Kao rezultat toga, očekuje se da afrički kontinent u XXI veku igra značajniju nego ikada ulogu u globalnoj zajednici. Institut za afričke studije osnovan je 15. marta 1977. godine kako bi se podstakli napori za analitičko istraživanje afričkog regiona, razvila strategija za pristup Africi i unapredili bilateralni odnosi s afričkim zemljama. Od novembra 2007. Institut vodi aktivniju ulogu u istraživanju afričkog regiona uz pomoć fonda Korejskih humanističkih nauka (HK), koji deluje pod okriljem Korejske istraživačke fondacije.

Institut za južnoazijske studije
Osnovan u martu 1995. godine, Institut za južnoazijske studije jedini je nacionalni istraživački institut koji se sveobuhvatno i sistematski bavi studijama Južne Azije u njenim različitim aspektima, uključujući jezik, kulturu, istoriju, politiku, ekonomiju, i društvo južnoazijskih zemalja ‒ Indije, Pakistana, Bangladeša, Šri Lanke, Nepala, Maldiva i Butana. Ciljevi instituta su da proširi svoje istraživačke aktivnosti, koje se odnose na sve južnoazijske države, uključujući Indiju, da uspostavi akademski sistem, i da kao istraživački institut igra aktivnu ulogu u dostavljanju tačnih i raznovrsnih saznanja i informacija o regionu raznim organizacijama, uključujući vladine agencije, medije i privredna preduzeća.

Institut za centralnoazijske studije
Osnovni cilj Instituta za centralnoazijske studije jeste da preduzme raznovrsnu i opštu saradnju na studijama koje se tiču zemalja u regionu Centralne Azije, bilo da je reč o društvenim naukama, uključujući politiku, sociologiju, ekonomiju i pravo, ili o humanističkim disciplinama kao što su jezik, književnost, kultura, folklor, istorija i filozofija. Na osnovu kulturalnog razumevanja zemalja Centralne Azije, Institut kroz zajedničke istraživačke projekte s drugim univerzitetima nastoji da pruži pouzdane analize i olakša razmenu s istraživačkim organizacijama iz regiona. U tim naporima, Institut nastoji da opravda svrhu zbog koje je osnovan, da preuzme vodeću ulogu u domaćim i međunarodnim studijama koje se bave Centralnom Azijom i, oslanjajući se na duboko razumevanje regiona, doprinese uspostavljanju poželjnih odnosa između Koreje i zemalja Centralne Azije.

 

Centar za specijalizovane studije

Institut za ekonomiju i biznis administraciju
Institut je osnovan 1. marta 1969, prvobitno pri HUFS‒u kao pridruženi istraživački trgovinski centar, ali je 1. marta, 1981. preimenovan u Institut za ekonomiju i poslovnu administraciju. Njegov primarni cilj jeste nastavak teorijskih studija koje se tiču ekonomije, poslovne administracije i trgovine, dok je drugi cilj Instituta preduzimanje empirijskih istraživanja o raznim aktuelnim pitanjima vezanim za ove teorijske studije, kao i za strategijsko-političke studije. Jedinstvena i ključna prednost HUFS-a jeste što se primenom opsežnih inostranih istraživačkih studija unapređuje proučavanje ekonomije, poslovne administracije i trgovine, čime Institut nastoji da postigne svoj treći cilj ‒ da doprinese napretku i globalizaciji politike, privrede i društva kojima naš narod teži.

Institut za filozofiju i kulturalne studije
Institut je osnovan 1. septembra 1982. s ciljem da se bavi kreativnim studijama filozofije i savremene kulture, doprinese miru čovečanstva zasnovanom na istini otkrivenoj putem istraživanja, i stvaranjem i tumačenjem nove kulture.

Institut za istoriju i kulturu
Institut za istoriju i kulturu osnovan je 1. marta 1984. kako bi preuzeo izučavanje komparativnih studija o uređenjima, filozofiji, kulturi i istoriji regiona širom sveta. Institut se fokusira na proučavanja istorije kultura, uključujući kulturu svakodnevnog života, arhivsku kulture i video kulturu svetskih naroda, i na osnovu toga ulaže trud u istraživanje i obrazovanje u cilju boljeg razumevanja različitih kultura. Takođe, Institut je pokrenuo forum za komparativnu analizu korejske istorije u odnosu na istoriju drugih naroda sveta. Časopis „Studije istorije i kulture“, pokrenut 1986. godine, poznat je po svojim akademskim dostignućima i 2005. ga je Korejska istraživačka fondacija (KRF) ozvaničila kao registrovanu publikaciju. Institut je često biran da vodi značajne projekte od drugih institucija, kao što su KRF ili organizacije Korejaca koji žive u inostranstvu.

Institut za komunikacije i informacije
Institut je osnovan 1. marta 1984. zarad akademskih i praktičnih istraživanja kako bi doprineo specijalizovanim obrazovnim projektima u oblasti komunikacija. Naziv instituta promenjen je 1997, i otada se zove Institut za komunikacije i informacije.

Institut za poslovna istraživanja
Institut je prvobitno osnovan u februaru 1986. godine pod nazivom Institut za upravljačke informacione sisteme (MIS), s ciljem da istraživanja i analizom iznađe racionalnija rešenja za probleme s kojima se suočavaju preduzeća u menadžmentu i upravljanju, kao i da doprinese društvu kroz realizaciju i napredak studija menadžmenta. Institut polugodišnje objavljuje Istraživanja poslovnog menadžmenta i MIS istraživanje. Njegov naziv je 1997. promenjen u Institut za poslovna istraživanja, i otada aktivno inicira industrijsko-akademsku saradnju, posvećujući svoje napore razvoju praktičnih kompetencija kroz istraživanje studija i razvoj naprednih tehnika upravljanja koje omogućava upravo industrijsko-akademska saradnja, i tako nastoji da doprinese rastu nacionalne ekonomije.

Institut osnovnih nauka
Institut osnovnih nauka osnovan je pri HUFS-u kao istraživačka institucija 11. februara 1986. godine, kako bi doprineo naučnim i tehnološkim dostignućima koje nacija zahteva efikasijim studijama bazičnih nauka.

Pravni institut
Pravni institut je osnovan 1992. godine s ciljem da učestvuje u istraživanju i razvoju korejskih pravnih studija i da zajedno s inostranim studijama doprinese razvoju opštih studija ‒ jedna od ključnih karakteristika HUFS-a jeste saradnja s inostranim istraživačkim institucijama međunarodnim pravnim stručnjacima koji se bave uporednim pravom. Pored toga, kroz uporedne studije o pravnim teorijama i sistemima Koreje i drugih zemalja, zadovoljavaju se različite pravne potrebe koje se javljaju u Koreji, ona se time svrstava u red naprednih zemalja i nudi značajan i prepoznatljiv model saradnje industrije, vlade i univerziteta u regulisanju pravne oblasti.

Institut za informisanje i industrijski inženjering
Institut za informisanje i industrijski inženjering nastoji da doprinese unapređenju HUFS-a i razvoju lokalnih zajednica i naroda promovišući nastojanja Fakulteta za inženjering da se specijalizuje, povećanjem istraživačkih napora u bliskoj saradnji s različitim oblastima IT studija, kao i promovisanjem najboljih studenata u buduće lidere.

Institut za zaštitu životne sredine
Institut za zaštitu životne sredine osnovan je s ciljem da se razviju nova tehnologija i preventivne mere za očuvanje i obnovu prirodne sredine, i obezbedi nezagađeno životno okruženje za ljude u Koreji i svetu. U nastojanju da specijalizuje svoje istraživačke dostignuća, Institut je potpisao odgovarajuće sporazume o akademskoj razmeni s Univerzitetom Delaver, Državnim univerzitetom Juta i Međuuniverzitetskim hemijskim konzorcijumom za životnu sredinu, sa sedištem u Italiji. Institut od 2002. godine učestvuje u ekološkom projektu Instituta za zaštitu životne sredine Univerziteta Janbian. Institut za zaštitu životne sredine daje mnoge praktične doprinose ekološkoj zaštiti i aktivno pruža tehnološku podršku privatnim kompanijama, pobeđuje svake godine na konkursima drugih organizacija, koje ga godišnje finansiraju s preko 200 miliona vona.

Institut za globalnu politiku
Institut za globalnu politiku prvobitno je osnovan pod imenom Simaul Institut 10. marta 1973. godine, s ciljem da se na osnovu studija svih politikoloških oblasti bavi istraživanjem politike kako pojedinačnih regija tako i međunarodne politike u globalu. Naziv instituta je zatim 1979. promenjen u Korejski institut za regionalne studije, a 9. marta 1993. ponovo preimenovan u Institut za javnu politiku, kako bi odgovorio zahtevima za praktičniju i proaktivniju ulogu u promenama u okruženju, uključujući implementaciju lokalnog sistema samouprave i poboljšanje odnosa Severne i Južne Koreja, kao i za komparativno proučavanje političkih i administrativnih sistema drugih zemalja. Marta 1999. godine, ime Instituta je promenjeno u Institutu društvenih nauka, kako bi nastavio s dubljim i raznovrsnim istraživačkim aktivnostima u široj oblasti društvenih nauka. Nakon toga, 6. decembra 2008. Institut je preimenovan u Institut za globalnu politiku, kako bi maksimizirao karakteristike svih oblasti istraživanja i preduzeo različite studije u nezavisnim, međusobno odvojenim oblastima.

Institut za vladu i upravu
Ciljevi instituta su razvoj studija o državnoj upravi i politici, odnosno studija koje bi se bavile ulogom vlade i javnih organizacija u svim oblastima upravljanja nacionalnim poslovima, uređenjem odnosa delova upravljačkog menadžmenta i uspostavljanjem kooperativnog sistema odnosa između vlade, civilnog društva i tržišta, kao i da se podstiče širenja oblasti akademskih aktivnosti.