글자크게

글자작게

top

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia Międzynarodowe i Regionalne

Studia Międzynarodowe i Regionalne (GSIAS - kurs magisterski i doktorancki) powstały w 1996 roku, aby kształcić specjalistów regionalnych mających umiejętności badawcze i dobrą kompetencję językową w językach regionalnych oraz języku angielskim, dobrze przygotowanych, aby wyróżniać się w dziedzinie handlu, dyplomacji, polityki, gospodarki, społeczeństwa, kultury oraz w organizacjach międzynarodowych. Koreański Uniwersytet Języków Obcych (HUFS), który rozpoczął swoją działalność w 1954 roku od pięciu departamentów języków obcych, obecnie naucza w sumie 45 języków. Stąd GSIAS może zaoferować kursy łączące szkolenie w zakresie języków obcych razem ze studiami opartymi na naukach społecznych, dotyczącymi różnych regionów świata. W kwietniu 2007 roku GSIAS wprowadziło dodatkowo dwa nowe programy, pozwalające na uzyskanie podwójnego stopnia magistra razem z University for Peace działającym z mandatu ONZ, które mają na celu pomóc wykształcić absolwentów mających cechy globalnych liderów. Międzynarodowe i Regionalne Studia magisterskie i doktoranckie mają następującą charakterystykę:

  • GSIAS to studia magisterskie i doktoranckie specjalizujące się w różnych regionach, które w porównaniu z innymi koreańskimi uniwersytetami oferują najbardziej rozmaite programy, poprzez całą gamę dyscyplin nauk społecznych: politologię, ekonomię oraz społeczne i kulturalne aspekty regionów świata.
  • Jeśli chodzi o czesne, to GSIAS oferuje najwyższy odsetek stypendiów wśród wszystkich programów regionalnych studiów magisterskich i doktoranckich w Korei, i w zasadzie zapewnia stypendia wszystkim studentom.
  • GSIAS ma doświadczoną kadrę koreańskich profesorów biegłych w językach różnych regionów świata oraz mających wiedzę ekspertów w dziedzinie nauk społecznych. W skład kadry naukowo-dydaktycznej wchodzą również profesorowie będący rodzimymi użytkownikami języków regionalnych.
  • GSIAS kształci absolwentów wyposażonych w praktyczną kompetencję językową połączoną z wiedzą dotyczącą regionów świata poprzez wachlarz różnych kursów fakultatywnych.
  • GSIAS oferuje studia multidyscyplinarne z zakresu nauk społecznych ukierunkowane na specjalizację regionalną.
  • GSIAS prowadzi punktowane programy wymiany z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami i zapewnia studentom wiele różnych możliwości nauki poprzez połączenie swojego curriculum z różnymi studiami regionalnymi i programi językowymi na HUFS.
  • GSIAS prowadzi “system 3+1”, który pozwala studentom studiować na zagranicznych uniwersytetach przez jeden semestr, dając im możliwość rozwijania kreatywnego i praktycznego zrozumienia różnych rejonów świata.
  • GSIAS stworzył Program Podwójnego Stopnia Magistra HUFS-UPEACE (prawo międzynarodowe i prawa człowieka / studia nad mediami, pokojem i konfliktami / zrównoważony rozwój), w ramach którego można studiować przez dwa semestry na działającym z mandatu ONZ University for Peace na Kostaryce.


Studia Międzynarodowe i Regionalne TEL : 82-2-2173-2449
홈페이지 바로가기