글자크게

글자작게

top

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia w zakresie politologii, administracji państwowej i komunikacji

Studia magisterskie i doktoranckie w zakresie politologii, administracji państwowej i komunikacji (GSPGC) powstały w marcu 1993 roku, aby kształcić utalentowanych, kreatywnych specjalistów, mających cechy przywódcze, poprzez prowadzenie badań i nauczanie ich teorii oraz praktyki w dziedzinach polityki społecznej, dyplomacji i bezpieczeństwa narodowego, dziennikarstwa i reklamy, które są głównymi obszarami zaawansowanych nauk społecznych. Kładąc nacisk na praktyczną wiedzę, Studium GSPGC prowadzi kursy pięciosemestralne, a zajęcia odbywają się wieczorami. Do lipca 2007 roku Studium przyznało tytuły magistra w sumie 382 osobom: 191 tytułów magistra w zakresie politologii, 182 tytuły magistra w zakresie administracji publicznej i 9 w zakresie dziennikarstwa. Program nauczania przeznaczony jest dla wysokich decydentów działających na różnych polach administracji państwowej, w tym dla urzędników wszystkich stopni, ustawodawców, członków rad lokalnych, dziennikarzy i prezenterów. Celem Studium jest kształcenie profesjonalistów o szerokich horyzontach, którzy są potrzebni w zglobalizowanym, informacyjnym społeczeństwie przyszłości.

 

 


Studia w zakresie politologii, administracji państwowej i komunikacji TEL : 82-2-2173-2428
홈페이지 바로가기