글자크게

글자작게

top

Studia I stopnia (licencjackie)

Pomocnicze instytucje edukacyjne

Centrum Nauczania i Ewaluacji Znajomości Języków Obcych

Będąc organizacją badawczą przynależącą do HUFS, Centrum Nauczania i Ewaluacji Znajomości Języków Obcych jest znane w Korei dzięki prowadzonym przez siebie szkoleniom językowym i testowaniu znajomości języków obcych, jak również dzięki swojej długiej historii istnienia. Centrum Nauczania i Ewaluacji Znajomości Języków Obcych, niezrównane w Korei, zostało założone w 1974 roku przy wsparciu ze strony rządu. Dzięki 24 programom nauczania języków obcych dostosowanym do różnych celów i poziomów, w sumie 25.000 studentów, w tym urzędnicy państwowi, biznesmeni i studenci uniwersyteccy, udoskonaliło w Studium swoją znajomość języka angielskiego, chińskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, malezyjskiego czy hindi.

 

Centrum Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych

Centrum Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (CIT) jest najlepszą koreańską instytucją specjalizującą się w fachowych tłumaczeniach ustnych i pisemnych. Centrum od ponad 23 lat przyczynia się do rozwoju Korei poprzez profesjonalne usługi tłumaczeniowe i działalność badawczą w swojej dziedzinie. Otwarte ponownie 1 sierpnia 2006 roku jako część HUFS Foreign Language Business Headquarters, CIT staje się światowej klasy organizacją specjalizującą się w tłumaczeniach ustnych i pisemnych, która zapewnia usługi tłumaczeniowe korporacjom i organizacjom rządowym. CIT otwiera również nowe horyzonty w tłumaczeniu literatury oraz organizuje różne programy szkoleniowe dla tłumaczy. Początkowo założone przez absolwentów GSIT w 1983 roku jako niezależna organizacja, dostarczało najwyższej jakości usługi tłumaczeniowe, w tym tłumaczenia symultaniczne, różnym organizacjom rządowym i firmom. Zanim został założony Instytut Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych w sierpniu 2001 roku, CIT było również zaangażowane w definiowanie teorii translatologicznych. Następnie do działalności CIT dodano zajmowanie się przekładem literackim oraz działalność szkoleniową. Obecnie Centrum składa się z Katedry Tłumaczeń Ustnych, Katedry Tłumaczeń Pisemnych, Katedry Przekładu Literackiego oraz Działu Szkoleń dla Tłumaczy. Obecnie w Centrum pracuje ponad 800 znakomitych tłumaczy konferencyjnych oraz zawodowych tłumaczy pisemnych w ośmiu różnych językach: angielskim, francuskim, niemieckim, chińskim, japońskim, rosyjskim, hiszpańskim i arabskim. Wszyscy tłumacze pracujący w CIT zakończyli dwa lata systematycznej edukacji w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych i zostali wybrani po dokładnym sprawdzaniu ich umiejętności.

 

Centrum Języka i Kultury Koreańskiej

Centrum Języka i Kultury Koreańskiej jest instytucją specjalizującą się w języku koreańskim. Początkowo zostało ono otwarte w ramach Centrum Nauczania i Ewaluacji Języków Obcych, opierając się na jego ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniu w nauczaniu języków obcych. Program języka koreańskiego jest skierowany do studentów z innych krajów i Koreańczyków mieszkających zagranicą. Do tej pory w ramach programu język koreański studiowali studenci z 18 krajów. Dzięki rosnącemu zainteresowaniu Koreą na całym świecie, w 2006 roku Centrum Języka i Kultury Koreańskiej zostało mianowane samodzielną organizacją edukacyjną, aby zapewnić praktyczną i profesjonalną edukację satysfakcjonującą potrzeby międzynarodowych studentów.

 

Przedsiębiorstwo i-HUFS

Przedsiębiorstwo i-HUFS, należące do Uniwersytetu, powstało we wrześniu 2004 roku. Przedsiębiorstwo inicjuje międzynarodowe programy wymiany, w tym obozy i wioski języka angielskiego, proaktywnie wykorzystując infranstrukturę HUFS przygotowaną do nauczania języków obcych.

 

Global Leadership Academy

Akademia została otwarta w kwietniu 2001 roku w celu kształcenia ekspertów regionalnych. Mają oni do wyboru 26 języków i studiów regionalnych dostępnych na HUFS. Akademia promuje doskonałą biegłość językową oraz rozległą znajomość obcej kultury, w celu zapewnienia zaawansowanego kształcenia wysokich rangą pracowników organizacji publicznych i firm prywatnych w dobie rozwoju i globalizacji.

 

Wydawnictwo uniwersyteckie

Wydawnictwo uniwersyteckie, założone w 1954 roku wraz z HUFS, rozpoczęło pełną działalność w 1955 roku, kiedy to opublikowało pierwszy numer „Gazety HUFS”. Od wydania pierwszego „Słownika rosyjsko-koreańskiego” w 1963 roku, Wydawnictwo opublikowało 39 słowników języków obcych. Najnowszy słownik to „Słownik czesko-koreański”, wydany w 2007 roku. Niedawno Wydawnictwo zostało wybrane do Projektu Wsparcia Doskonałych Publikacji Akademickich, zainicjowanego przez Ministerstwo Kultury i Turystyki. Jego publikacje zostały również wybrane jako Doskonałe Książki Akademickie przez Narodową Akademię Nauk.

 

Centrum FLEX

Centrum FLEX (Foreign Language Examination) powstało, aby systematycznie i profesjonalnie przeprowadzać egzaminy FLEX. Test FLEX został opracowany przez HUFS i jest administrowany wspólnie z Koreańską Izbą Handlu i Przemysłu. Centrum FLEX opracowuje obecnie egzaminy dla 19 języków. Obecnie administrowanych jest siedem języków (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, chiński i japoński). W przyszłości Centrum rozwinie system zrównoważonej i naukowej oceny poziomów biegłości dla 26 języków. Centrum organizuje również konkurs znajomości języków obcych, mający najznakomitszą i najdłuższą tradycję w Korei, dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z całego kraju.

 

Centrum Edukacji Zawodowej HUFS TESOL

Istnieje zwiększone zapotrzebowanie na wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego, którzy mają zarówno językowe jak i dydaktyczne kompetencje zawodowe. Aby zaspokoić takie zapotrzebowanie, powstało Centrum Edukacji Zawodowej HUFS TESOL jako niezależna instytucja edukacyjna. W związku z tym, że nauczyciele muszą mieć pewien poziom umiejętności dydaktycznych oraz znajomości języka angielskiego, Centrum oferuje wykształcenie w zakresie wszystkich wymogów, jakie muszą zostać spełnione przez profesjonalnych nauczycieli języka angielskiego, w tym szkolenia w celu podniesienia płynności w posługiwaniu się językiem angielskim, wykłady o teoriach dotyczących metod nauczania i stosowania teorii w tej dziedzinie, jak również naucza sposobów oceniania, powtarzania materiału oraz tworzenia materiałów dydaktycznych. Wszyscy profesorowie Centrum są zagranicznymi profesorami z dużym doświadczeniem w edukacji języka angielskiego. Wykłady, które są prowadzone w języku angielskim, pomagają studentom łatwo zrozumieć zakres programowy i dowiedzieć się, jak uczyć. Ponadto, studenci są zobowiązani do udziału w seminariach języka angielskiego (praktyki nauczania), dotyczących obserwacji w klasie, planowania lekcji, metody mikronauczania i sesji feedbackowych. Studenci mają również okazję do praktyk w nauczaniu na uczelniach zagranicznych, w tym University of Missouri-Columbia, San Diego State University i University of Hawaii w Manoa. Centrum również prowadzi cykl specjalnych wykładów, zapraszając światowej sławy uczonych na Specjalne Wykłady Wybitnych Naukowców (SDLS), które odbywają się co semestr, co pozwala studentom iść krok do przodu w kierunku zostania ekspertem w dziedzinie nauczania języka angielskiego.