글자크게

글자작게

top

Edukacja dla Globalizacji

Wymiana międzynarodowa

HUFS Exchange
Wyróżnij się wśród różnorodności i zaplanuj swoją przyszłość z międzynarodową konkurencyjnością na HUFS!


Koreański Uniwersytet Języków Obcych (HUFS) jest jednym z głównych uniwersytetów działających na rzecz zglobalizowanej edukacji, gdzie studenci z całego świata aktywnie rozwijają nasze międzynarodowe nastawienie. Rozwijając się w połączeniu z uniwersytetami i instytutami badawczymi o międzynarodowym uznaniu, HUFS zapewnia studentom wiele możliwości, by pomóc im stać się jednostkami mogącymi konkurować na całym świecie. Program wymiany studentów na HUFS został zaprojektowany tak, by rozwinąć u studentów globalną perspektywę poprzez uznanie różnorodności kulturowej, biorąc udział w różnych doświadczeniach akademickich i kulturalnych. Program wymiany studentów jest systemem, w którym studenci z HUFS i zagranicznego uniwersytetu partnerskiego, na podstawie umowy o wzajemnym uznawaniu punktów i wymianie studenckiej, studiują na drugim uniwersytecie przez określony okres czasu, a uzyskane przez nich punkty są akceptowane przez ich macierzysty uniwersytet. W tym czasie studenci pozostają studentami swojej uczelni macierzystej i płacą czesne swojej uczelni macierzystej. Programy, w których student bierze udział mogą nieść za sobą uznanie stopnia naukowego w zależności od umowy o wymianie.

Obecni Partnerzy i Programy Wymiany

Proszę kliknąć na link, aby zobaczyć listę obecnych instytucji partnerskich i programów wymiany
Lista obejmuje tylko obecnych aktywnych partnerów wymiany, którzy wysyłają swoich studentów na wymianę do HUFS co semestr. Więcej instytucji można dodać do listy na podstawie umów o wymianie. Liczba uniwersytetów uczestniczących w wymianie może różnić się w zależności od semestru lub programu.

Uprawnienia

Student ma prawo zostać studentem uczestniczącym w wymianie, jeśli:
- jego uczelnia macierzysta ma podpisaną umowę o wymianie studenckiej z HUFS
- jego uczelnia macierzysta jest członkiem CONASEP (http://www.conahecstudentexchange.org)
- został wybrany przez koordynatora wymiany na swojej uczelni macierzystej i spełnia warunki przyjęcia


Warunki przyjęcia

Studenci powinni zakończyć przynajmniej jeden semestr na swojej macierzystej uczelni w momencie przyjęcia do programu wymiany.
Aby zostać przyjętym, student musi przedstawić dokument poświadczający jego GPA powyżej 2,5 z 4,5 lub średnią ocen będącą odpowiednikiem oceny B.

※ Wymagania dot. znajomości języka koreańskiego/angielskiego
Wymagania znajomości języka mają na celu upewnienie się, że wszyscy studenci zapisani na kursy w programie licencjackim HUFs są w stanie odpowiednio brać udział w i w pełni korzystać z zajęć, które są prowadzone głównie w języku koreańskim lub angielskim.
1) Język koreański
Kadydaci, których językiem rodzimym nie jest język koreański, a którzy chcą zapisać się na regularne kursy prowadzone w języku koreańskim, są zobowiązani do przedstawienia jednego z niżej wymienionych dowodów znajomości języka koreańskiego.
a. Certyfikat powyżej 3 poziomu TOPIKa(Test of Proficiency in Korean) lub 350 punktów KLPT
b. Certyfikat powyżej 3 poziomu wydany przez Centrum Języka i Kultury Koreańskiej HUFS
c. Oficjalny wypis z indeksu poświadczający, że student uzyskał przynajmniej 15 punktów (kredytów) z zajęć związanych z językiem koreańskim.
2) Język angielski
Kandydaci, których językiem rodzimym nie jest język angielski, a którzy chcieliby zapisać się na regularne kursy prowadzone w języku angielskim, są zobowiązani do przedstawienia jednego z niżej wymienionych dowodów znajomości języka angielskiego.
a. IELTS – wynik całkowity na poziomie przynajmniej 6,0
b. TOEFL - powyżej 500 (komputerowy 173, internetowy 63)
c. TOEIC - powyżej 800
d. List od profesora uniwersyteckiego zaznajomionego z wymaganymi standardami anglojęzycznego programu uniwersyteckiego i umiejętnościami studenta do brania w nim udziału.
※ Studenci, których pierwszym językiem jest język koreański lub język angielski nie muszą przedstawiać dowodu znajomości języka, jeśli planują zapisać się na kursy wykładane w ich pierwszym języku.


Informacja o zapisach na studia/kurs


Studenci uczestniczący w wymianie są zobowiązani do zapisania się na studia jako uczestnicy studiów stacjonarnych na kursie licencjackim/magisterskim HUFS albo na intensywny kurs języka koreańskiego przez zaproponowany okres nauki.

1. Kurs licencjacki (16-tygodniowy semestr)
Pełen status studenta licencjata zostanie przyznany osobom, które zapiszą się na kursy za łączną liczbę punktów (kredytów) większą niż 12.
Koreańscy studenci zazwyczaj zapisują się na 7-8 zajęć w semestrze za 18-20 punktów (maksymalnie).
2. Intensywny kurs języka koreańskiego (regularny semestr - 10 tygodni)
※ Kursy krótkoterminowe nie są dostępne dla studentów uczestniczących w wymianie. Wymagane jest zapisanie się przynajmniej na jeden regularny semestr.


Jak/kiedy przesłać zgłoszenie


Jeśli jesteś studentem uczestniczącym w wymianie, musisz skontaktować się z biurem ds. spraw międzynarodowych na Twoim macierzystym uniwersytecie i złożyć formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem tego biura.
Aby przesłać zgłoszenie wymiany, należy:
1. Zalogować się w naszym systemie zgłoszeniowym on-line @http://international.hufs.ac.kr lub kliknąć na baner poniżej: Exchange Student
exchange Student
Login ID & hasło będzie wygenerowane dla studenta przez koordynatora programu wymiany na ich rodzimym uniwersytecie. Aby otrzymać ID i hasło, student powinien skontaktować się z biurem ds. międzynarodowych na swoim uniwersytecie.
2. Wypełnić zgłoszenie on-line
3. Zakończyć składanie wniosku poprzez wysłanie go (kliknąć na przycisk Send) i wydrukować go.
4. Załączyć wszystkie wymagane dokumenty dodatkowe:
- krótki esej, który zawiera Twoją osobistą historię i plan studiów
- 1 kopię wypisu ocen z indeksu
- 1 zaświadczenie potwierdzające odbywanie studiów na Twoim macierzystym uniwersytecie
- 2 fotografie (3*4 cm)
- 1 kopię paszportu
- 1 list rekomendacyjny
- wniosek o zakwaterowanie w domu studenckim na terenie kampusu i formularz zaświadczenia zdrowotnego (tylko osoby starające się o miejsce w domu studenckim)
- 1 kopię certyfikatu poświadczającego znajomość języka koreańskiego lub angielskiego lub list referencyjny (jeśli jest wymagany)
5. Wysłać pocztą wszystkie dokumenty aplikacyjne (wydrukowane zgłoszenie i inne dokumenty) na adres HUFS podany na dole formularza zgłoszeniowego.
Terminy wysyłania zgłoszeń on-line
1. Na semestr wiosenny: 15 listopada (zgłoszenie on-line), 30 listopada (dostarczenie dokumentów)
2. Na semestr jesienny: 15 maja (zgłoszenie on-line), 30 maja (dostarczenie dokumentów)Dane kontaktowe

- Adres :
Office of International Student Services 107, Imun-ro, Dongdaemun-gu, Seoul, Korea, 130-791

- Website : http://international.hufs.ac.kr
- Tel : +82-2-2173-2065
- Faks : +82-2-2173-2877
- E-mail : exchange@hufs.ac.kr /


TEL. +82-2-2173-2065 e-mail. exchange@hufs.ac.kr