Vietnamese info

  • campusmap
  • e-class
<br>
 

Vietnamese

Viện Cao Học KFL

TKhoa Sau Đại Học KFL Nơi đào tạo chuyên gia nghiệp vụ trong lĩnh vực giáo dục - biên dịch tiếng Hàn đầu tiên và duy nhất trong nước

Trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc đang đi đầu xu hướng quốc tế hóa với chương trình giáo dục ngoại ngữ được chuyên môn hóa với 45 ngoại ngữ khác nhau. Khoa Sau Đại học KFL là nơi đào tạo các chuyên gia nghiệp vụ trong các lĩnh vực: giáo dục tiếng Hàn, biên dịch tiếng Hàn và văn hóa, văn học bằng tiếng Hàn.
Giới thiệu Khoa Sau Đại Học KFL
1. Giới thiệu các khoa
1) Khoa Giáo Dục Tiếng Hàn như một ngoại ngữ
- Giảng dạy lí luận giáo dục và công việc thực tế cần thiết cho đối tượng là các giáo viên và chuyên gia giảng dạy tiếng Hàn như một ngoại ngữ.
- Tăng cường việc nghiên cứu giảng dạy tiếng Hàn, giáo dục tại hiện trường và nâng cao tính chuyên môn.
- Đào tạo ra các chuyên gia có kinh nghiệm làm việc quốc tế để có thể đảm đương nhiều công việc đa dạng tại các cơ sở đào tạo một cách linh hoạt, sáng tạo.
- Đóng góp cho xã hội quốc tế bằng việc liên kết với mạng lưới các trường đại học, trung tâm đào tạo ở nước ngoài để đưa các chuyên gia giáo dục tiếng Hàn ra nước ngoài.

2) Khoa Biên Dịch Tiếng Hàn như một ngoại ngữ
- Thông qua lĩnh vực biên dịch tiếng Hàn cao cấp, biên dịch trong lĩnh vực khu vực, xã hội để đào tạo nhân tài có chuyên môn biên dịch tiếng Hàn, Hàn Quốc học, văn hóa Hàn Quốc và lĩnh vực kinh doanh.
- Thông qua sự hợp tác với các khoa Cao học Thông Biên dịch và khoa Giáo dục tiếng Hàn để chuẩn bị cho quá trình giáo dục phức hợp có tính đặc thù trong ngành biên dịch tiếng Hàn như một ngoại ngữ.
- Đào tạo chuyên gia giúp các đối tượng là người nước ngoài và những người di trú đến Hàn Quốc có thể ổn định và trở thành một thành viên của xã hội đa văn hóa.

3) Khoa Văn Hóa, Văn Học Hàn Quốc cho người nước ngoài
- Đào tạo các chuyên gia có thể giới thiệu và truyền bá văn hóa, văn học Hàn Quốc cho người nước ngoài.
- Thông qua quá trình đào tạo chuyên sâu những kiến thức, lí luận và thực tiễn giúp các nghiên cứu sinh có được cảm nhận thực tế về văn hóa, văn học Hàn Quốc và đi đầu trong lĩnh vực học thuật tổng hợp đặc thù.
- Thông qua sự hợp tác chặt chẽ với nhiều tổ chức Hàn Quốc học ở nước ngoài để đào tạo ra nguồn nhân lực toàn cầu.

2. Triển vọng sau khi tốt nghiệp
Lĩnh vực giáo dục: (cử nhân viên ra nước ngoài) giáo viên dạy tiếng Hàn, nhân viên thuộc các tổ chức, cơ quan giáo dục tiếng Hàn trong và ngoài nước, cán bộ nghiệp vụ giáo dục tiếng Hàn, chuyên gia viết giáo trình và các trương trình dùng trong giáo dục tiếng Hàn, chuyên gia giáo dục Văn hóa Hàn Quốc.
Lĩnh vực thông biên dịch: dịch giả văn học Hàn Quốc, phiên dịch viên cabin.
Lĩnh vực ngoại giao, quốc tế, hành chính: Công chức nhà nước tại Hàn Quốc, công chức nhà nước hoạt động trong lĩnh vực quan hệ quốc tế.
Lĩnh vực kinh tế quốc tế: Nhân viên công ty đa quốc gia, nhân viên công ty Hàn Quốc, nhân viên thường trú là lãnh đạo các công ty thương mại.
Lĩnh vực văn hóa, truyền thông đa phương tiện: Dịch giả phim truyện, phim truyền hình, chuyên gia lập kế hoạch giao lưu quốc tế, hướng dẫn viên văn hóa Hàn Quốc.
Lĩnh vực nghiên cứu: Nhà nghiên cứu tiếng Hàn, nhà nghiên cứu văn học, nhà nghiên cứu văn hóa, nhà nghiên cứu văn học so sánh, nhà nghiên cứu so sánh văn hóa học, chuyên gia biên soạn từ điển.

3. Các chứng chỉ có thể có
Chuyên ngànhChứng chỉCơ quan cấp
Giáo Dục Tiếng Hàn như một ngoại ngữGiáo viên tiếng Hàn cấp 2Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Biên Dịch Tiếng Hàn như một ngoại ngữChứng chỉ năng lực nghiệp vụ biên dịch Trường Đại học Ngoại Ngữ Hàn Quốc, Khoa Thông biên dịch sau đại học, Khoa sau đại học KFL

 

Quá trình nhập học học kỳ I năm 2019
1. Lịch trình
Phân loạiLoại hình đặc biệtLoại hình thông thường
Tiếp nhận hồ sơ(Thứ 2) 9/9/2019 ~ (Thứ 6) 20/9/2019(Thứ 2) 28/10/2019 ~ (Thứ 2) 11/11/2019
Thông báo địa điểm dự thi15:00, ngày25/9 (Thứ 4)

15:00 ngày 13/11 (thứ 4)

Thi vấn đáp10:00 ngày 28/9 (thứ 7) Dự kiến10:00 ngày 16/11 (thứ 7) Dự kiến
Thông báo thí sinh trúng tuyển14:00 ngày 10/10 (thứ 5) 14:00 ngày 27/11 (thứ 4)
Nộp học phí nhập học14/10 (thứ 2)~ 18/10 (thứ 6)2/12 (thứ 2) ~ 6/12 (thứ 6)

※ Kế hoạch tuyển sinh và lịch trình trên đây có thể thanh đổi tùy theo tình hình, số lượng thí sinh dự thi, thí sinh đăng ký bố sung.

 

2. Các khoa và ngành tuyển sinh
1) Khoa Giáo Dục Tiếng Hàn như một ngoại ngữ
2) Khoa Biên Dịch Tiếng Hàn như một ngoại ngữ
3) Khoa Văn Hóa Văn học Hàn Quốc cho người nước ngoài

 

3. Đối tượng dự thi (loại hình đặc biệt và loại hình phổ thông)
a. Cử nhân - tốt nghiệp tại các trường đại học trong và ngoài nước hoặc sinh viên sẽ tốt nghiệp vào tháng 2 năm 2018.
b. Những người có bằng cấp tương đương bậc đại học trở lên được pháp luật công nhận.

 

4. Phương thức nộp hồ sơ
Bước 1: Hoàn thành và nộp hồ sơ qua internet.
Bước 2: Sau khi vào internet, in các giấy tờ nhập học và các tài liệu có liên quan nộp cho phòng giáo vụ của trường.
※ Các tài liệu cần nộp: 1 bộ hồ sơ nhập học, 1 bản kế hoạch nghiên cứu, bản chính bằng tốt nghiệp đại học (hoặc giấy chứng nhận sẽ tốt nghiệp đại học), bảng điểm đại học (bản chính), những trường hợp tốt nghiệp tại các đại học nước ngoài khi nộp các giấy tờ chứng minh cần nộp cả chứng từ xác nhận hoặc bản công chứng của Đại sứ quán của quốc gia đó tại Hàn Quốc.

 

5. Phương thức tuyển sinh: Vòng thẩm tra hồ sơ và vòng thi vấn đáp
※ Thi vấn đáp theo nguyên tắc thi vấn đáp tại chỗ. Trong trường hợp thí sinh ở nước ngoài có thể tiến hành thi vấn đáp trực tiếp qua internet chat bằng hình ảnh.

 

6. Địa điểm thi
Khuôn viên Trường Đại học Ngoại Ngữ Hàn Quốc tại Seoul (địa điểm, phòng thi cụ thể sẽ được thông báo sau).

 

7. Ghi chú
a. Thí sinh trúng tuyển có cơ hội lựa chọn nhiều loại học bổng khác nhau như: Học bổng dành cho học viên có thành tích học tập xuất sắc, Học bổng dành cho học viên người nước ngoài, Học bổng đồng môn v.v...
b. Có thể tốt nghiệp quá trình học trong 3 học kỳ.
c. Có quá trình đào tạo chuyên gia giáo dục tiếng Hàn và chuyên gia nghiệp vụ tiếng Hàn.
d. Sau khi tốt nghiệp, có chứng chỉ giáo viên dạy tiếng Hàn cấp 2 (Khoa Giáo Dục Tiếng Hàn như một ngoại ngữ), có chứng chỉ chứng nhận năng lực nghiệp vụ biên dịch tiếng Hàn đối với người học quá trình biên dịch tiếng Hàn (Khoa Biên Dịch Tiếng Hàn như một ngoại ngữ)


 

8.Văn phòng Khoa Sau Đại Học KFL, trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc.
Điện thoại. 02-2173-3982~3 FAX. 02-2173-3358
Địa chỉ: Graduate school Building, Room no.106-1
107, Imun-ro, Dongdaemu-gu, Seoul, 02450, Korea