English Chinese Japanese Korean

youtube
로그인영역
글로벌 원스톱서비스센터 facebook
인사말글번호 : 88989965

작성일 : 17.03.15 | 조회수 : 1160

제목 : How To Use Online Korean Video Lecture_Revised / 在线韩国语视频课程使用方法_改正 / HƯỚNG DẪN XEM BÀI GIẢNG TIẾNG HÀN ONLINE_Revised 글쓴이 : 한국어문화교육원
첨부파일 첨부파일: 온라인 한국어 동영상 강의 이용 방법_(한국어_수정2).pdf How to use Online Korean Video Lecture_(ENG)_REVISED.pdf 在线韩国语视频课程使用方法_(chi)_改正.pdf HƯỚNG DẪN XEM BÀI GIẢNG TIẾNG HÀN ONLINE_ (VIETNAM)_REVISED.pdf

한국어문화교육원 온라인 동영상 강의 이용방법 안내

한국어문화교육원에서는 1~3급을 수강하는 학생들에게 온라인 동영상을 무료로 제공합니다.

오프라인 수업이 끝난 후 온라인으로 수업을 반복하여 학습함으로써 여러분들에게 다양한 학습 환경을 제공하고자 하오니 많은 이용 바랍니다.

자세한 이용방법은 붙임 파일 확인해주시기 바랍니다.

 

How To Use Online Korean Video Lecture

Center for Korean Language and Culture offers free online videos to students who take classes 1 to 3 level of the regular courses. After the offline classes, we, CKLC, would like to offer you various learning environment by providing the class online. Please check the attached file

 

在线韩国语视频课程使用方法

 

韩国语文化教育院将向入学的13级学生免费提供网络视频课程。让学生们在线下课程结束后,可以通过线上课程等多样化的学习环境来反复观看课程内容进行学习。希望大家能够充分利用。

请学生们参考附加的材料。

 

 HƯỚNG DẪN XEM BÀI GIẢNG TIẾNG HÀN ONLINE

 

Trung tâm ngôn ngữ và văn hoá Hàn Quốc sẽ cung cấp các bài giảng tiếng Hàn bằng Video Online dành cho các học viên từ cấp 1 đến cấp 3.Sau khi kết thúc các giờ học trên lớp, các học viên có thể tham gia học  Online một cách liên tục .Với những bài giảng Online này,Trung tâm ngôn ngữ và văn hoá Hàn Quốc sẽ mang tới cho các học viên một môi trường học tập phong phú và đa dạng.

  • 목록으로

한국어문화교육원
화살표 Home > 교육원안내 > 공지사항
공지사항