글번호 : 90086707

작성일 : 17.04.10 | 조회수 : 711

제목 : locutiune prepozitionala 글쓴이 : 이호창
첨부파일 첨부파일: 첨부파일이 없습니다.

Locuţiune prepoziţională

Grup de cuvinte, alcătuit din una sau mai multe prepoziţii şi o altă parte de vorbire (substantiv, adverb), care îndeplineşte rolul unei prepoziţii: în faţa, în jurul, în spatele, în timpul, din cauza, cu scopul, în cazul, în ciuda, cu ajutorul, în locul, cu excepţia, în loc de, în funcţie de, cu privire la, înainte de, cât despre, afară de etc.

Din punctul de vedere al raportului exprimat, ele se împart în: ● locuţiuni prepoziţionale de loc (de-a lungul, de-a latul, în dreapta, în dreptul, în faţa, în jurul, în mijlocul, în preajma, în spatele, în stânga, în urma, alături de, aproape de, departe de); ● locuţiuni prepoziţionale de timp (în timpul, la începutul, la mijlocul, la sfârşitul, pe timpul, pe vremea, înainte de); ● locuţiuni prepoziţionale de mod (conform cu, contrar cu, în conformitate cu, în funcţie de, în raport cu, întocmai ca); ● locuţiuni prepoziţionale de cauză (din cauza, din pricina, din cauză de); ● locuţiuni prepoziţionale de scop (cu scopul, în scopul, în vederea); ● locuţiuni prepoziţionale condiţionale (în cazul, în ipoteza, în caz de); ● locuţiunile prepoziţionale concesive (în ciuda, în pofida, cu tot (toţi, toată, toate); ● locuţiuni prepoziţionale sociative (cu tot cu, împreună cu, laolaltă cu); ● locuţiuni prepoziţionale instrumentale (cu ajutorul, prin intermediul, prin mijlocirea); ● locuţiuni prepoziţionale de relaţie (din partea, în privinţa, sub aspectul, cât despre, cât priveşte, cu privire la, în ceea ce priveşte, în legătură cu, privitor la, referitor la); ● locuţiuni prepoziţionale opoziţionale (în locul, în loc de); ● locuţiuni prepoziţionale cumulative (în afara, (înafară de, pe lângă); ● locuţiuni prepoziţionale de excepţie (cu excepţia, în afara, (înafară de).

Când introduc cuvinte care se declină (substantive, pronume, numerale), locuţiunile prepoziţionale, la fel ca şi prepoziţiile, le impun o anumită formă de caz. După regimul cazual, locuţiunile prepoziţionale se împart în: ● locuţiuni prepoziţionale cu regim de acuzativ. Din această categorie fac parte locuţiunile prepoziţionale al căror ultim element este o prepoziţie primară simplă: afară de tine, înainte de război, aproape de casă; ● locuţiuni prepoziţionale cu regim de genitiv. În această subclasă intră locuţiunile prepoziţionale al căror ultim element este un substantiv articulat hotărât (-l, -a): din cauza gerului, cu excepţia lui, în faţa şcolii, cu ajutorul prietenilor.

  • 목록으로